Eshu! Lelo khasi alitholakali.

Kubonakala sengathi akukho okutholakele kule ndawo. Mhlawumbe zama ukuseshela enye into?