Ngaphandle

Umndeni wabantu baseSiberia Ket

Umsuka ongaqondakali wabantu baseKet baseSiberia

Emahlathini akude aseSiberia kuhlala abantu abayinqaba ababizwa ngokuthi amaKet. Ziyizizwe ezihlala imizulane ezisazingela ngemicibisholo nemicibisholo futhi zisebenzisa izinja zezinja ukuthutha. Laba abomdabu…