Amacala Angajwayelekile

Lapha, ungafunda zonke izindaba ezimayelana nokubulala okungakaxazululwa, ukufa, ukunyamalala, namacala obugebengu obungelona iqiniso axaka ngendlela emangalisayo futhi ethusayo ngasikhathi sinye.

Umfana oseBhokisini

Umfana oseBhokisini: 'Ingane yaseMelika Engaziwa' namanje ayaziwa

Lo "Mfana oseBhokisini" ubesebulewe ukuhlukunyezwa ngamandla, futhi walinyazwa ezindaweni eziningi, kodwa alikho ithambo lakhe ebeliphukile. Kwakungekho zimpawu zokuthi umfana ongaziwa udlwenguliwe noma wanukubezwa nganoma iyiphi indlela. Icala alisaxazululwa kuze kube namuhla.