Kuyinqaba

Thola lapha izindaba ezivela ezintweni ezixakile, ezingajwayelekile nezingajwayelekile. Kwesinye isikhathi kuyesabeka, kwesinye isikhathi kudabukisa, kepha konke lokho kuthakazelisa kakhulu.


Umhlaba ongaqondakali wezithombe zasendulo zaseScotland 4

Umhlaba ongaqondakali we-Picts yasendulo yaseScotland

Amatshe asabekayo ahlotshiswe ngezimpawu ezixakayo, izitsha ezikhazimulayo zengcebo yesiliva, nezakhiwo zasendulo ezisonqenqemeni lokuwa. Ingabe ama-Picts ayizinganekwane nje, noma impucuko ethokozisayo ecashe ngaphansi kwenhlabathi yaseScotland?