Ukuqopha imfihlakalo yeChupacabra: Ukwembula iqiniso ngesilo se-vampire esidumile

I-Chupacabra ngokungangabazeki iyisilo saseMelika esiyinqaba nesidume kakhulu esimunca igazi lesilwane.

I-Chupacabra, eyaziwa nangokuthi "i-goat sucker," isidalwa esidumile esithathe amehlo abantu emhlabeni wonke. Lesi sidalwa kuthiwa yisilo esizingela imfuyo ikakhulukazi izimbuzi sikhiphe igazi lazo. Ukubonwa kwe-Chupacabra kuye kwabikwa ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba, kodwa lesi sidalwa sesihlobene kakhulu neLatin America naseningizimu ye-United States.

Ukuqopha imfihlakalo yeChupacabra: Ukwembula iqiniso ngesilo se-vampire esidumile 1
© Ukutholwa nge-imgur

Iyini i-Chupacabra?

Ukuqopha imfihlakalo yeChupacabra: Ukwembula iqiniso ngesilo se-vampire esidumile 2
Ukuhumusha kweciko kwe-chupacabra. © HowStuffWorks nge Wikimedia Commons

I-Chupacabra isidalwa esingaqondakali esiye sachazwa njengesibukeka njengengxube phakathi kwesilwane esihuquzelayo nenja. Kuthiwa ilingana nebhere elincane, futhi inezingongolo ezigeleza emhlane. Lesi sidalwa kuthiwa sinamehlo abomvu/aluhlaza acwebezelayo namazinyo abukhali, esiwasebenzisa ukukhipha igazi lesilwane saso.

Kube nezinkolelo-mbono eziningi mayelana nemvelaphi ye-Chupacabra, abanye abantu bekholelwa ukuthi iwumphumela wokuhlolwa kwezakhi zofuzo kukahulumeni wase-US okuyimfihlo, kanti abanye bakholelwa ukuthi isidalwa esivela kwesinye isici. Nokho, abukho ubufakazi obuqand’ ikhanda obusekela noma iyiphi yale mibono.

Umlando kanye nemvelaphi yenganekwane yeChupacabra

Inganekwane yeChupacabra ingalandelelwa emuva esiqhingini sasePuerto Rico maphakathi nawo-1990. Isigameko sokuqala esibikiwe sokubonwa kwalesi sidalwa kwenzeka ngo-1995, lapho izilwane eziningana zatholwa zifile zinamanxeba okubhoboza entanyeni. Imithombo yezindaba yendawo yabiza lesi sidalwa ngokuthi “Chupacabra,” futhi le nganekwane yasakazeka ngokushesha kulo lonke elaseLatin America.

Kusukela ngaleso sikhathi, kuye kwaba namakhulu okubikwa kwe-Chupacabra ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba. Nokho, kuye kwaba nobufakazi obuncane noma abukho nhlobo obusekela ukuba khona kwalesi sidalwa esiyinqaba, futhi abacwaningi abaningi bakholelwa ukuthi lokho okubonwayo kuwumphumela wokungabonakali kwezinye izilwane ezincelisayo ezivamile.

I-Chupacabra ngesiko laseBrazil

EBrazil, iChupacabra yaziwa ngokuthi “i-chupa-cabras,” futhi kukholakala ukuthi iyisilwane esizingela izinkomo. Ngokusho kwenganekwane, isidalwa siyakwazi ukukhuphuka ezihlahleni futhi sinamandla okulalisa inyamazane yaso. Sekubikwe kaningi ukuthi kubonwe iChupacabra eBrazil, kodwa akukho okuqinisekisiwe.

Inganekwane yeChupacabra isibe yingxenye ebalulekile yesiko laseBrazil, nabantu abaningi bafaka isidalwa ebucikweni nasezincwadini zabo. Nokho, ukuba khona kweChupacabra kuseyimpicabadala, futhi abantu abaningi bayayingabaza le nganekwane.

Ukubukwa kwe-Chupacabra nokuhlangana

Kuye kwaba nemibiko eminingi yokubonwa kwe-Chupacabra eningizimu ye-United States. Ezikhathini eziningi lokhu okubonwayo kuhambisana nemibiko yokuthi imfuyo ibulewe noma icwiywe izitho zomzimba. Nokho, abukho ubufakazi obuphathekayo obusekela lezi zindaba zesidalwa esingaqondakali.

I-Chupacabra eTexas

I-chupacabra ibe nosuku oluhle kakhulu lweminyaka emihlanu lapho ibikwa kabanzi e-Puerto Rico, Mexico, Chile, Nicaragua, Argentina, naseFlorida, phakathi kwezinye izindawo—cishe zonke ezindaweni ezikhuluma iSpanishi. Ngemva kweminyaka engaba ngu-2000, kwenzeka into eyinqaba: ukubonwa kwe-chupacabra engavamile, engaziwa, e-bipedal, ene-spiky-backed backed. Esikhundleni salokho, i-vampire yaseSpain yathatha uhlobo oluhluke kakhulu: isilwane se-canine esifana nezinja ezingenaboya noma ama-coyote atholakala kakhulu eTexas naseNingizimu-ntshonalanga yaseMelika.

Ngakho-ke, iTexas isibe enye yezindawo ezisondelene kakhulu nokubonwa kweChupacabra. Ezikhathini eziningi lokhu okubonwayo kuhambisana nemibiko yokuthi imfuyo ibulewe noma icwiywe izitho zomzimba.

I-Chupacabra noma isilwane esingaziwa?

Nakuba kube nokubonwa okuningi okubikiwe kwe-Chupacabra, ezikhathini eziningi, lokhu kubonwa kuye kwabangelwa ukungabonakali kwezinye izilwane ezivamile. Isibonelo, abanye abantu banama-coyote noma izinja ezinephutha njenge-Chupacabra.

Ukuqopha imfihlakalo yeChupacabra: Ukwembula iqiniso ngesilo se-vampire esidumile 3
Izimpungushe ezihlushwa izigameko ezinzima zommango, njengalesi, zingaba amachupacabra wangempela. © Ikhredithi yesithombe: Dan Pence

Kwezinye izimo, inganekwane ye-Chupacabra ingase iqhutshwe ngama-hoaxers. Kube nezimo eziningana lapho abantu bethi basithathile noma basibulala lesi sidalwa, baphinde bavuma ukuthi bekuyinkohliso.

Inganekwane yeChupacabra Cat

Enye yezinganekwane eziphikelelayo ngeChupacabra ukuthi iyisilwane esifana nekati esizingela imfuyo. Le nganekwane iqhutshekiselwe phambili ngamavidiyo amaningana anegciwane kanye nezithombe okuthiwa zibonisa isidalwa sihlasela izilwane. Kodwa futhi abukho ubufakazi obusekela ukuba khona kwe-Chupacabra efana nekati. Ngokwabacwaningi, lawa makati afana nezilwane angaba ama-racoon noma ikati lasendle elinomhlwenga.

Ukufuna ubufakazi beChupacabra

Naphezu kwemibiko eminingi yokubonwa kweChupacabra, abukho ubufakazi obuphathekayo obusekela ukuba khona kwalesi sidalwa. Ososayensi nabacwaningi abakwazanga ukuthola noma yibuphi ubufakazi obuphathekayo besidalwa, njenge-DNA noma amathambo. Ngakolunye uhlangothi, izazi zezakhi zofuzo kanye nezazi zesayensi yezinto eziphilayo zasendle ziye zahlonza zonke izidumbu okuthiwa yi-chupacabra njengezezilwane ezaziwayo.

Khona-ke, yini eyayimunca igazi lezimbuzi, izinkukhu, nezinye imfuyo?

Nakuba izilwane ezifile kwakubikwa kabanzi ukuthi zikhishwe igazi, lokhu kuyinganekwane. Lapho izisulu ze-chupacabra ezisolwayo sezihlinzekwe ngokusemthethweni, ngokungaguquki zivezwa ukuthi ziqukethe igazi eliningi.

Ngakho-ke, yini ehlasele izilwane, uma kungenjalo iChupacabra eyesabekayo?

Ngezinye izikhathi impendulo elula iyona efanele: izilwane ezivamile, ikakhulukazi izinja nama-coyote. Lezi zilwane ngokuzenzakalelayo ziya entanyeni yesisulu, futhi amazinyo azo e-canine ashiya amanxeba okubhoboza afana nezimpawu zokulunywa kwe-vampire. Nakuba abantu abaningi becabanga ukuthi izinja nezimpungushe zingadla noma ziklebhule izilwane ezizihlaselayo, ochwepheshe bezilwane zasendle bayazi ukuthi lokhu nakho kuyinganekwane; ngokuvamile bayomane balume intamo bayishiye ife.

Isiphetho: Ukwehlukanisa iqiniso nenganekwane

Inganekwane yeChupacabra ingenye ethathe umcabango wabantu emhlabeni wonke. Nakuba sekubikiwe kaningi ukuthi lesi sidalwa sibonwe, abukho ubufakazi obuphathekayo obusekela ukuba khona kwaso.

Iningi labacwaningi likholelwa ukuthi lokho okubonwayo kuwumphumela wokungahlonzwa kabi kwezinye izilwane, njengezinja, ama-coyote noma ama-raccoon anomhlume. Kwezinye izimo, inganekwane ye-Chupacabra ingase iqhutshwe ngama-hoaxers.

Ukuthi iChupacabra ikhona noma cha, isiyingxenye ebalulekile yezinganekwane nesiko elidumile. Inganekwane yesidalwa isaqhubeka nokuthakazelisa abantu emhlabeni wonke, futhi ngokunokwenzeka izoqhubeka yenza kanjalo iminyaka eminingi ezayo.


Uma ukujabulele ukufunda ngeChupacabra, ungase ube nentshisekelo yokufunda kabanzi mayelana nokunye izidalwa ezingaqondakali futhi izinganekwane. Bheka izindatshana zethu zebhulogi ngaphezulu i-cryptozoology futhi i-paranormal!