Ukwembula izinganekwane zika-Dáinsleif: Inkemba yenkosi uHögni yamanxeba angunaphakade

Dáinsleif – Inkemba yeNkosi uHögni eyakhipha amanxeba angapholiyo futhi ayengakhishwa emgodleni ngaphandle kokubulala indoda.

Izinkemba zasenganekwaneni ziyizinto ezihlaba umxhwele eziye zangafi ezincwadini, ezinganekwaneni nasemlandweni. Lezi zinkemba ziphethwe amaqhawe nezigilamkhuba, futhi izindaba zabo zisaqhubeka nokusidonsa kuze kube namuhla. Enye inkemba enjalo uDáinsleif, inkemba yeNkosi uHögni. Kulesi sihloko, sizohlola umlando nezinsumansumane ezizungezile lenkemba engokomlando, sihlole izici zayo, izimpi ezidumile ezalwiwa nayo, isiqalekiso sikaDáinsleif, ukunyamalala kwayo, kanye nefa layo.

Ukwembula izinganekwane zikaDáinsleif: Inkemba yenkosi uHögni yamanxeba aphakade 1
© iStock

Umlando kanye Nemvelaphi ye-Dáinsleif

Ukwembula izinganekwane zikaDáinsleif: Inkemba yenkosi uHögni yamanxeba aphakade 2
© iStock

I-Dáinsleif iyinkemba yenganekwane evela ezinganekwaneni zamaNorse, okuthiwa yadalwa ama-dwarves. Kuhunyushwa “kwefa lika-Dáin,” u-Dáin engumuntu omncane ezinganekwaneni zamaNorse. Kuthiwa inkemba yayiqalekisiwe, futhi ukusetshenziswa kwayo kwakuzoletha amashwa amakhulu kumuntu oyisebenzisayo. Kamuva inkemba kwakhulunywa ngayo emlandweni wase-Iceland, lapho kwathiwa inkemba yeNkosi uHögni, umuntu odumile wasezinganekwaneni zamaNorse.

Inganekwane yeNkosi uHögni noDáinsleif

Ukwembula izinganekwane zikaDáinsleif: Inkemba yenkosi uHögni yamanxeba aphakade 3
I-Dwarf Alberich ikhuluma neNkosi uHögni, owaziwa nangokuthi uHagen, ngu-Arthur Rackham. © Wikimedia Commons

Ngokwenganekwane, iNkosi uHögni yayiyiqhawe elinamandla elalisatshwa izitha zalo. Kuthiwa wanikezwa uDáinsleif ngabancane, abamxwayisa ngesiqalekiso esasiza nenkemba. Naphezu kwesixwayiso, uHögni wasebenzisa inkemba empini futhi kuthiwa wayengenakuvinjwa. Wasebenzisa inkemba ukuze abulale izitha zakhe eziningi, kodwa ngokugadla ngakunye, amanxeba kaDáinsleif ayengeke aphole.

Izici kanye Nomklamo we-Dáinsleif

Kuthiwa uDáinsleif wayeyinkemba enhle, enensingo ekhazimula njengenkanyezi. Isigqoko sasihlotshiswe ngegolide namagugu, kanti i-pommel kuthiwa yenziwe ngezinyo lenunu yasolwandle. Kuthiwa inkemba yayibukhali kangangokuthi yayikwazi ukusika insimbi kalula kungathi ngendwangu. Nayo kuthiwa ibikhanya ngendlela eyisimanga, ivumela ophethe ukuthi anyakaze ngelikhulu ijubane nangejubane empini.

Izimpi ezidumile ezilwiwa noDáinsleif

Ukwembula izinganekwane zikaDáinsleif: Inkemba yenkosi uHögni yamanxeba aphakade 4
Ezinganekwaneni zamaNorse, isiqhingi saseHoy, e-Orkney, eScotland sasiyindawo yeMpi yaseHjadnings, impi engapheli phakathi kwamakhosi uHogni noHedin. © iStock

Kuthiwa iNkosi uHögni yasebenzisa iDáinsleif ezimpini eziningi, kuhlanganise neMpi YamaHjadnings kanye neMpi YamaGoths namaHuns. Ngokusho kwezinganekwane, e-Battle of Goths and Huns, walwa no-Attila the Hun, futhi kuthiwa wasebenzisa uDáinsleif ukubulala amaqhawe amaningi ka-Attila. Nokho, ngokugadla ngakunye kwenkemba, amanxeba uDáinsleif ayengapholi, ayebangela ukuhlupheka okukhulu nokufa kwabalimele.

Impi Yaphakade YamaHjadnings

UPeter A. Munch wabhala ngenganekwane kaHögni noHedin in "Izinganekwane Zonkulunkulu Namaqhawe," lapho uHögni ayeye emhlanganweni wamakhosi, futhi indodakazi yakhe yathunjwa inkosi uHedin Hjarrandason. Ngokushesha lapho uHögni ezwa ngakho, wahamba namasosha akhe ejaha umthumbi, kodwa wathola ukuthi ubalekele enyakatho. Ezimisele, uHögni wajaha uHedin, ekugcineni wamthola esesiqhingini saseHaey [iHoy yesimanje e-Orkney, eScotland]. U-Hild wabe esenikeza imigomo yokuthula esikhundleni sika-Hedin, noma enye impi engaholela ekuphileni noma ekufeni.

Ukwembula izinganekwane zikaDáinsleif: Inkemba yenkosi uHögni yamanxeba aphakade 5
Kukholakala ukuthi amatshe akwaGotland atshela umlando wase-Iceland mayelana nokuthunjwa kwendodakazi yeNkosi, uHild. Amatshe e-Viking Age atholakala eStora Hammars, isifunda saseLärbro, eGotland, eSweden. © Wikimedia Commons

Umthumbi waze waphakamisa inqwaba yegolide njengesinxephezelo, kodwa uHogni wenqaba futhi esikhundleni salokho wahosha inkemba yakhe, uDainsleif. Ukungqubuzana kwabe sekuqala futhi kwaqhubeka usuku lonke kwalimala abaningi. Lapho kuhwalala, indodakazi ka-Högni yasebenzisa amazwi ayo omlingo ukuze ivuselele amaqhawe awile, ukuze impi iqale futhi ngakusasa. Lo mjikelezo wezingxabano waqhubeka iminyaka engu-143, ababulewe bevuka njalo ekuseni behlome bephelele futhi belungele ukulwa. Le ndaba ingafaniswa ne-einherjar yaseValhalla, imiphefumulo yakhe ehlala empini engapheli. Impi YamaHjadnings kwadingeka iqhubeke kuze kufike uKuthwasa Kwezithixo.

Isiqalekiso sikaDáinsleif

Isiqalekiso sikaDáinsleif kwathiwa noma ubani olinyazwe ngenkemba wayengeke aphole emanxebeni akhe. Amanxeba enkemba ayeyopha futhi abangele ubuhlungu obukhulu aze afe. Kwathiwa futhi inkemba yayizoletha amashwa kumphathi wayo, ibangele ukulahlekelwa okukhulu nobunzima.

Ukunyamalala kwe-Dáinsleif

Ngemva kokufa kweNkosi uHögni, uDáinsleif wanyamalala emlandweni. Abanye bathi inkemba yangcwatshwa neNkosi uHögni ethuneni lakhe, kanti abanye bakholelwa ukuthi yayilahlekile noma yebiwe. Ukuthi ikuphi inkemba kuseyimpicabadala kuze kube namuhla, futhi ibhekwa njengenye yengcebo enkulu elahlekile yezinganekwane zamaNorse.

Ifa lika-Dáinsleif

Naphezu kokunyamalala kwayo, inganekwane kaDáinsleif isaqhubeka, futhi isiwuphawu lwamandla nokubhujiswa ezinganekwaneni zamaNorse. Isiqalekiso senkemba kanye nokuhlupheka okukhulu okubangele kukwenze kwaba indaba eyisixwayiso kulabo abafuna amandla nenkazimulo. Ukwakheka nezici zayo kugqugquzele ezinye izinkemba eziningi ezidumile ezincwadini namasiko adumile, njenge-Excalibur kanye nenkemba yaseGryffindor.

Ezinye izinkemba ezidumile emlandweni

I-Dáinsleif ingenye yezinkemba eziningi eziye zathatha imicabango yethu kuwo wonke umlando. Ezinye izinkemba zihlanganisa inkemba yeNkosi u-Arthur Excalibur, tyrfing – inkemba yemilingo, nenkemba ye Masamune. Lezi zinkemba seziphenduke izimpawu zamandla, udumo, nesibindi, futhi izinganekwane zazo zisaqhubeka nokusikhuthaza kuze kube namuhla.

Isiphetho

I-Dáinsleif iyinkemba ecwile ezinganekwaneni nasemlandweni. Isiqalekiso salo kanye nokuhlupheka okukhulu okukubangeleyo kukwenze kwaba indaba eyisixwayiso kulabo abafuna amandla nenkazimulo. Ubuhle nokuklama kwayo kukhuthaze ezinye izinkemba eziningi ezidumile ezincwadini namasiko athandwayo. Naphezu kokunyamalala kwayo, inganekwane ka-Dáinsleif isaphila, futhi izoqhubeka isiheha izizukulwane ezizayo.