I-Mokele-Mbembe – inunu engaqondakali e-Congo River Basin

Ibhizinisi elihlala emanzini okuthiwa lihlala e-Congo River Basin, kwesinye isikhathi lichazwa njengesidalwa esiphilayo, kwesinye isikhathi njengento engaqondakali yasemhlabeni.

Ekujuleni kweCongo River Basin, ecashe emahlathini akude nezinhlelo zemifula, kuhlala isidalwa osekukhulunywe ngaso amakhulu eminyaka. Kuyinunu engaqondakali enomzimba omude, oyinyoka kanye nemilenze emifushane. Kungenzeka ukuthi izinganekwane zalesi sidalwa zisukela ezikhathini zangaphambi kobukoloni lapho abahloli bamazwe base-Europe beqala ukuhlangana naso phakathi nohambo lwabo oluya e-Congo River Basin.

I-Mokele-Mbembe – inunu engaqondakali e-Congo River Basin 1
Ukubuka okusemoyeni komfula i-congo ngenhla kwesithombe sesitoko se-Livingstone Falls, e-Congo Basin, eNtshonalanga Afrika. © iStock

Nakuba laba bahloli bamazwe bokuqala babegcina lokho abakutholile kuyimfihlo, kwasakazeka izindaba ngezidalwa eziyinqaba ababehlangabezane nazo. Ngokuhamba kwesikhathi, izindaba zaqala ukusabalala phakathi kwezizwe zendawo ezichaza inunu eyinqaba eyayihlala endaweni yazo: iMokele-mbembe. Ukubukwa kwale cryptid kuyaqhubeka kuze kube namuhla, okwenza ukusesha kwalesi sidalwa kube ngenye yezimfuno ezijabulisa kakhulu ze-cryptozoological namuhla.

I-Mokele-mbembe – inunu engaqondakali yoMfula iCongo

I-Mokele-Mbembe – inunu engaqondakali e-Congo River Basin 2
Umdwebo kaMokele-mbembe nokuqhathaniswa kwawo nendoda yesizwe sase-Afrika. Labo abezwa noma okuthiwa babone inhlangano bayichaza njengesilwane esikhulu esinama-quadrupedal herbivore esinesikhumba esibushelelezi, intamo ende nezinyo elilodwa, ngezinye izikhathi okuthiwa uphondo. © Wikimedia Commons

I-Mokele-mbembe, isiLingala yegama elithi "ovimba ukugeleza kwemifula", iyindawo ehlala emanzini okuthiwa ihlala eCongo River Basin, ngezinye izikhathi echazwa njengesidalwa esiphilayo, ngezinye izikhathi njengento engaqondakali.

I-cryptid ibhalwe kabanzi emlandweni wendawo ngokuthi inomzimba ofana nendlovu onentamo ende nomsila kanye nekhanda elincane. Le ncazelo ihambisana nencazelo yeSauropod encane. Lokhu kunikeza inganekwane ukuthembela kochwepheshe be-cryptozoologist abasaqhubeka kuze kube namuhla befuna i-Mokele-mbembe ngethemba lokuthi iyinsalela idayinaso. Kuze kube manje nakuba kuthiwa kubonwe nje kuphela, i-video yebanga elide nezithombe ezimbalwa zakha ubufakazi bokuba khona kwe-Mokele-mbembe.

Mhlawumbe phakathi kobufakazi obuqand' ikhanda yicala lokubulawa kukaMokele-mbembe. Umfundisi u-Eugene Thomas wase-Ohio, e-USA, watshela uJames Powell kanye noDkt. Roy P. Mackal ngo-1979 indaba eyayihilela ukubulawa okwakuthiwa kubulawe i-Mokele-mbembe ngaseLake Tele ngo-1959.

I-Mokele-Mbembe – inunu engaqondakali e-Congo River Basin 3
Abazingeli bePygmy base-Afrika kuthiwa bagwaze babulala i-Mokele-mbembe echibini le-Tele cishe ngo-1959 © Fandom.

UThomas wayeyisithunywa sevangeli esakhonza eCongo kusukela ngo-1955, eqoqa ubufakazi bokuqala nemibiko, futhi ethi yena waba nabantu ababili abasondelene naye. Abomdabu besizwe saBangombe ababehlala eduze neLake Tele kuthiwa bakhe uthango olukhulu olunezipikili endaweni engenela eTele ukuze uMokele-mbembe angagxambukeli ekudobeni kwabo.

I-Mokele-mbembe yakwazi ukubhoboza, nakuba yalimala phezu kwezikhonkwane, futhi abomdabu base bebulala lesi sidalwa. Njengoba uWilliam Gibbons ebhala:

“Umfundisi uThomas wabuye waveza ukuthi laba baThwa balingisa ukukhala kwesilwane ngesikhathi sihlaselwa futhi sigwazwa ngemikhonto… Kamuva, kwaba nedili lokunqoba, lapho izingxenye zesilwane zaziphekwa futhi zidliwe. Nokho, labo ababehlanganyela edilini bagcina befile, ngenxa yokungenwa ushevu ekudleni noma ngenxa yezizathu ezingokwemvelo.”

Amazwi wokugcina

Yize kunemibono eminingana ezungeze lesi silo esingatholakali kalula i-Mokele-mbembe, incazelo yaso ebonakalayo ihlala ingaguquki, kucatshangelwa izindaba nezikhathi ezahlukahlukene. Ngakho-ke, ucabanga ukuthi, kule ndawo ekude yomhlaba, a i-sauropod njengesidalwa esingaqondakali okuthiwa sicashe emifuleni nasemachibini, siwavikela ekungeneni kwabantu?