Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children

Kuwo wonke amazwekazi, kunezindaba ezimangalisayo zezingane ezithuthuke kangangokuthi ezinye zikholelwa ukuthi zivela ezinkanyezini.

“Ugebhezi Lwekhanda Lwenkanyezi” luwugebhezi lwasendulo olubukeka ngendlela eyinqaba oluye lwadida abacwaningi kusukela lwatholakala ngo-1920. Abanye bakholelwa ukuthi ugebhezi lwekhanda lengane yabantu, kanti abanye bakholelwa ukuthi ingxubevange yabantu. Nakuba abaningi bathi yavela kumfokazi omsulwa.

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 1
I-Starchild Skull © Umlando

Ngaphambi kokuthi singene emininingwaneni “NgeNkwekwezi Yekhanda,” sidinga ukwazi ngohlanga lwesintu oluyimfihlo olubizwa ngokuthi “Izingane Zenkanyezi.”

Izingane Zenkanyezi

Kuwo wonke amazwekazi, kunezindaba ezimangalisayo zezingane ezithuthuke kangangokuthi ezinye zikholelwa ukuthi zivela ezinkanyezini. Banobuhlakani obungaphezu kobuntu, ulwazi lweminye imihlaba, bayakwazi ukufinyelela ukwaziswa okungekho ndlela ababengakwazi ngayo, futhi banamandla angaqondakaliyo. Babizwa ngokuthi "Izingane Zenkanyezi" ngabakwa izazi zakudala zezazi zezinkanyezi, futhi iningi lomhlaba libazi ngokuthi "Izingane ze-Indigo".

Izigidi zabantu abavela emhlabeni wonke bakholelwa ukuthi sitshale esikhathini esedlule ngabantu abangaphandle komhlaba. Kuthiwani uma kungaba yiqiniso? Ngabe abafokazi bakudala basiza ngempela ekwakheni umlando wethu?

Imfihlakalo ngemuva kweJunk DNA

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 2
Ama-intron yizigaba ezingafakwanga amakhodi zofuzo ezibizwa nge- “Junk DNA”

Ngokusho kwesazi sezakhi zofuzo UDavid Reich weHarvard Medical School, empeleni kukhona okungaqondakali ngaphakathi kwethu okusazokhonjwa. Ocwaningweni olushicilelwe ngesimo sika-2013, uReich wahlola uhlobo lwenqubo ye- Neanderthals nelinye iqembu le-hominine lasendulo elaziwa ngokuthi UDenisovan, bobabili ababehlala ndawonye ngabantu.

Uthole ukuthi i-DNA yabo isukela eminyakeni engaphezu kwengu-400,000, equkethe ukhokho ongaziwa kanti ezinye izazi zofuzo zikuphethe ngokuthiI-Junk DNA. ” Kepha izazi ze-astronaut zasendulo zikholelwa ukuthi la ma-Junk DNA kungenzeka angabi yimfucumfucu.

Ngokusho kwabo, iDNA iyikhodi futhi ngenxa yokuthi ikhodi yayo ayikaze iqhekeke kuze kube manje akusho ukuthi empeleni iyimfucumfucu, mhlawumbe imvelaphi yayo ayiveli kulo mhlaba.

Ingabe izidalwa zakwamanye amazwe zasiza ekulolongeni umlando wesintu?

Ngo-2007, isazi semvelo esidumile okuthiwa uProfesa UJohn Hawks wase-University of Wisconsin-Madison wenze ucwaningo nge-Human DNA neqembu lakhe.

Bathola ubufakazi bokuthi izakhi zofuzo eziyi-1,800, noma amaphesenti ayi-7 abo bonke abasemzimbeni womuntu, babekhethwe ngokwemvelo eminyakeni engama-5,000 5,000 edlule okusho ukuthi sihluke kakhulu ngokwezakhi zofuzo kubantu ababephila eminyakeni engu- eyedlule kunalapho bebevela Neanderthals.

Ngisho nomuntu ongaziwa ukuthi eminyakeni engama-40,000 edlule abantu bashintshe kakhulu njengoba benzile eminyakeni eyizigidi ezi-2 ezedlule kanti abantu baguquka ngokuphindwe kayikhulu kunanoma yisiphi isikhathi selokhu kwavuka indoda eminyakeni eyizigidi eziyisithupha eyedlule.

Uma kuliqiniso ukuthi ngandlela thile izidalwa ezingaphandle komhlaba zazibandakanyekile ekwenzeni impilo yethu yangaphambi komlando ngabe kungenzeka kube khona ukuxhumana phakathi kwasemkhathini nezingane zezinkanyezi?

Amanye ama-akhawunti wangempela we-Star Children

Kusukela emlandweni, impucuko yethu ibone ukulandisa okuningana kwamandla namandla angaphezu kwawomuntu. Eziningi zazo sezikhohliwe kanti ezinye bezikhunjulwa ngemilando nezinganekwane. Kodwa-ke, laba bantu abangajwayelekile abakaze bayeke ukuzalwa eMhlabeni. Sisengabathola. Baziwa ngokuyimfihlo ngokuthi “Izingane Zenkanyezi.”

Ngo-1982, uhulumeni waseChina wethula umkhankaso wezwe lonke wokufuna izingane ezine amakhono angavamile, amanye amathalente ababewabheka amandla e-psychic, i-telekinesis kanye nekhono lokusebenzisa isikhathi nendawo.

Kwakunentombazane eyodwa eyayingavayizisa izandla zayo phezu kwesihlahla futhi isheshe isheshise isikhathi sezimbali-ke lapho amaqabunga evele avuleke phambi kwamehlo awo wonke umuntu, amanye angafunda ngamehlo avaliwe kanti amanye angahambisa izinto ngocingo.

Ukusho lokhu, lezi zingane ezingavamile zitholakala yonke indawo kulo mhlaba. Amanye ama-akhawunti abo akhonjwe kafushane ngezansi:

1 | USho Yano
Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 3
USho Yano

Ngo-2002, uSho Yano waphothula izifundo ze-summa cum laude e-Loyola University Chicago eneminyaka engu-12 nje kuphela, kwathi eminyakeni eyisithupha kamuva wathola i-Ph.D. Yakhe. kwizakhi zofuzo zamangqamuzana kanye nesayensi yezinto eziphilayo e-University of Chicago.

2 | U-Ainan Celeste Cawley
Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 4
U-Ainan Celeste Cawley

Ngo-2006, u-Ainan Celeste Cawley oneminyaka eyisithupha wafundisa ngesayensi nge-Acids ne-Alkalis eSingapore School, okumenza uthisha wesayensi omncane kunabo bonke emhlabeni.

3 | U-Adam Kerby
Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 5
U-Adam Kerby

Ngo-2013, u-Adam Kerby uba yilungu elincane kunabo bonke kwiBritish Mensa eneminyaka emibili nje kuphela, wathola ama-2 esivivinyweni se-IQ ukuthi ngabe i-IQ phakathi kuka-141 no-90 ithathwa njengesilinganiso futhi engaphezu kuka-110 iphakeme. Usosayensi omkhulu u-Albert Einstein wayene-IQ engaba ngu-120.

4 | UMary Patella
Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 6
UMary Patella

Ngokusho kukaNikki Patella, indodakazi yakhe uMary wayetshele ukuthi ikhaya lakhe lisesibhakabhakeni futhi wakhombisa amakhono amaningi amangalisayo anjenge-telekinesis nemibono yengqondo.

Abazali bezingane zezinkanyezi bayazi ukuthi izingane zabo zehlukile kwezinye izingane mhlawumbe ingane yazo inengqondo futhi ikhuluma ngokubona izinto abanye abantu abangaziboni, ukuzwa izinto abanye abantu abangazizwa noma ukwazi izinto abanye abantu abangazazi .

Ezinye zezingane zezinkanyezi zinamandla amakhulu kakhulu, noma zingahamba isikhathi eside zingalalanga noma zingadlanga, futhi izibalo zikhomba ukuthi leli gama, "Ngabe ingane yami indigo?" iseshwe ku-inthanethi izinkulungwane zezikhathi.

5 | Boris Kipriyanovich

Esifundeni saseVolgograd eRussia, kukhona umfana ogama lakhe libizwa Boris Kipriyanovich okukholelwa ukuthi uyiNkanyezi Yezinkanyezi Ezalwe kabusha. Ulwazi namakhono akhe akuhehanga abazali bakhe kuphela kepha nabacwaningi abamfundile.

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 7
Boris Kipriyanovich

Ngokusho kwabazali bakhe, wakhombisa amakhono angajwayelekile we-psychic kangangokuba ekuqaleni, babekhathazekile ngengane yabo. Bathi, ingane yabo ivakashela njalo iZoni eyi-Anomalous eseNtabeni ukufeza izidingo zayo ngamandla.

UBoris wembula imininingwane eningiliziwe nge-Mars, izinhlelo zamaplanethi, eminye imiphakathi nezinto ezingaziwa ezingaphandle komhlaba okungekho ndlela ayengazi ngazo.

Ochwepheshe be-Institute of Earth Magnetism namaRadio-wave weRussian Academy of Sciences bathwebula isithombe se-aura yakhe, eyabonakala inamandla ngokungavamile. Une-spectrogram ye-orange, ethi ungumuntu ojabule kakhulu futhi okuphakamisa nokuthi angabi isiguli se-psychic nhlobo.

Inkanyezi Izingane emlandweni wesintu

Kuwo wonke umlando wesintu, bekulokhu kunezingane eziningi ezifana Mozart, Picasso, UBobby fischer abavelele ngolwazi lwabo oluthuthukile namakhono amangalisayo. Kepha okuphawuleka kakhulu ukuthi lawa mathalente nokuhlakanipha okumangalisayo kungumphumela wezakhi zofuzo ezinhle, noma kungaba khona enye incazelo yokuthi kungani ezinye izingane zidlala amakhono ngaphezu kwesizukulwane esedlule.

Ngabe lezi ezibizwa ngokuthi 'Izingane Zenkanyezi' zingaba namakhono angaphezu komuntu? Uma kunjalo, bavelaphi? Futhi kungenzeka yini ukuthi, i-Star Children ibe nathi izinkulungwane zeminyaka?

Izazi zakudala zezazi ze-astronaut zithi ubufakazi bokuthi i-Star Children kungenzeka ukuthi yayikhona emhlabeni esikhathini esedlule kakhulu buyatholakala endabeni yangesikhathi seminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezimbili.

Ingqondo ngemuva kolwazi oluthuthukile luka-pythagoras
Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 8
Kumfanekiso kaRaphael weSikole Sase-Athene, uPythagoras ukhonjiswa efundisa isigaba sabantu besiGrikhi sasendulo. Amalungu amaningi avelele esikoleni sakhe kwakungabesifazane.

Ekhulwini lesi-6 BC, eGrisi, uMnesarchus uyise wesazi sefilosofi nesazi sezibalo esikhulu Pythagoras wayebuya emsebenzini ngelinye ilanga lapho ehlangana nosana olulahliwe oludlala nelanga ngaphandle kokucwayiza kanye notshani obuncane obuntekenteke emlonyeni walo njengepayipi lomhlanga.

UMnesarchus wamangala kakhulu lapho eqaphela ukuthi ingane iphila ngamazolo aconsa esihlahleni esikhulu phezu kwekhanda lakhe. UMnesarchus waqamba le ngane u-Astraeus ngokwezwi nezwi okusho ukuthi “ingane yezinkanyezi” ngesiGreki futhi uyisibonelo sokuqala sengane yomlingo. U-Astraeus wakhuliswa noPythagoras nabafowabo ababili ngakho-ke wayeyingxenye yomndeni wabo.

Ngokwenganekwane yamaGrikhi, uMnesarchus wanikeza uPythagoras ingane ukuba abe yisisebenzi nesifundo. Yize uPythagoras ethathwa njengenye yezingqondo ezinkulu zezibalo emlandweni, abanye ababhali bezinkanyezi zakudala bakholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi waluthola ulwazi oluthuthukile kumfana u-Astraeus.

Kukholakala ukuthi i-Astraeus ithunyelwe eMhlabeni ukuze kufundiswe uPythagoras omqondo wakhe owaba yisisekelo sezwe lasendulo eliphucukile.

Izinganekwane zikaPythagoras:

Emibhalweni eyahlukahlukene, imibhalo yasendulo nezinganekwane, kungatholakala izinganekwane eziningi ezisuselwa empilweni kaPythagoras.

  • Aristotle uchaze uPythagoras njengomuntu owenza izimangaliso futhi othe ngandlela thile ongaphezu kwemvelo. Ngokusho kombhalo ka-Aristotle, uPythagoras wayenethanga legolide, alikhombisa obala eMidlalweni Yama-Olympic futhi walikhombisa U-Abaris waseHyperborean njengobufakazi bokuthi ungubani njengo "Hyperborean Apollo".
  • UPythagoras kuthiwa wake wabonwa eMetapontum naseCroton ngasikhathi sinye (Ukuqothula).
  • Lapho uPythagoras ewela umfula iKosas (manje eyiBasento), “ofakazi abaningana” babika ukuthi bezwa ukuthi wamamukela ngegama.
  • Ezikhathini zamaRoma, inganekwane yathi uPythagoras wayeyindodana ka Apollo.
  • U-Aristotle uphinde wabhala ukuthi, lapho inyoka ebulalayo iluma uPythagoras, wayiluma futhi wayibulala.
  • Kamuva I-Porphyry futhi Iamblichus zombili izazi zefilosofi zibika ukuthi uPythagoras wake wanxenxa inkunzi ukuba ingadli ubhontshisi nokuthi wake wakholisa ibhere elidume kabi ukuba afunge ukuthi ngeke liphinde lilimaze into ephilayo, nokuthi ibhere lagcina izwi lalo.

Lezi zindaba zikwenza kusolise ngoPythagoras ukuthi kukhona okuhlukile okwakumhlukanisa nabantu. Abaningi bakholelwa ukuthi i-Astraeus yayingumthombo wawo wonke lamandla aphezulu kaPythagoras.

I-Starchild Skull kanye nezimfihlakalo zayo ezifihliwe

Ngo-1920, eCopper Canyon, eMexico, ngenkathi ihlola umhubhe wezimayini intombazane eyeve eshumini nambili yathola izingebhezi ezimbili. Enye yayijwayelekile ngokujwayelekile, kanti enye ikhombisa ukungaqondakali kakhulu, ineminyaka engu-900 ngokuhlolwa kwayo kokuphola kwe-radiocarbon. Futhi ngokusho kukadokotela wamazinyo, ukuhlola umhlathi ongenhla lo mfanekiso ongaqondakali ukhombise ngokusobala ukuthi wawuvela enganeni engekho ngaphezu kweminyaka emihlanu. Ukhakhayi manje selwaziwa ngokuthi yi “Starchild Skull.”

Ingquza Yesitashi
Ingquza Yesitashi. Kutholakala eCopper Canyon, eMexico ngo-1920.

Ososayensi abakhulu bagcizelela ukuthi ukusonteka kwe- "Starchild skull" empeleni kubangelwa yisifo sofuzo okungenzeka ukuthi sikhona Hydrocephalus, isimo lapho kugcwaliswa khona uketshezi olungajwayelekile kugebhezi ukuze lukhulise.

Kepha umcwaningi ojwayelekile kanye nomnakekeli wogebhezi, ULloyd Pye, owashona ngoDisemba 9, 2013, wayenqabe leli thuba ngokuya ngesimo salo esiyingqayizivele. Ukhakhayi lweHydrocephalus luqhuma ngokungafani nebhaluni elinezimo ezihlukile futhi ngenxa yalokhu, umgodi ongemuva kogebhezi awuhlali kodwa kungabonakala umgodi ocacile eStarchild Skull, kusho uLloyd.

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 9
Ukuqhathanisa i-Hydrocephalus Skull (kwesobunxele) ne-Starchild skull (kwesokudla). © Wikipedia / Umlando

Kodwa abacwaningi abaningi abadidwa nje kuphela yikholomu logebhezi olulinganisa amaphesenti angaphezu kwayi-10 amakhulu kunomuntu omdala ojwayelekile kodwa nezinye izici ezikubeka ngokusobala ukuthi akuzona ezomuntu.

Ukhakhayi lweStarchild lunohhafu wobukhulu bamathambo omuntu ojwayelekile futhi luphindwe kabili ukuminyanisa kunethambo lomuntu elijwayelekile elinokufana okufana kakhulu noqweqwe lwamazinyo. Ukhakhayi luqinile ngokungajwayelekile futhi lubukeka sengathi kukhona enye iwebhu enamandla ngaphakathi kwethambo. Ngokwengeziwe, i-Starchild Skull nayo inokubomvu okubovu okubonakala kufana kakhulu nomnkantsha wethambo kepha kwehluke kukho konke esivame ukuba nakho.

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 10
Ukuqhathanisa i-Starchild Skull (kwesobunxele) nogebhezi lomuntu (kwesokudla). “Imicu” nezinsalela ezibomvu ezelukiwe ethanjeni leStarchild Skull zikhumbuza ukubuya kwamabhande futhi kwandisa ukuqina kwethambo ngamandla acishe aphindwe kayisithupha kunokhakhayi oluvamile. © Umlando

Ukwenza izinto zingaziwa, akukho umgodi wesinus ngaphakathi kogebhezi futhi kunezinamathiselo eziningi kakhulu ezingenawo umuntu. Izindlebe ku-Starchild Skull ziphansi kakhulu futhi "indawo yokuzwa" iphindwe kabili kunokhakhayi olujwayelekile. Ukhakhayi lubukeka sengathi luyisigaxa sokuxutywa njengengxenye yomuntu futhi luhlukanise okunye.

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 11
Ukuqhathaniswa kogebhezi lomuntu i-X-ray (kwesobunxele) ne-Starchild Skull X-ray (kwesokudla). Azikho izono ezibonakalayo. © Umlando

Lapho i-Starchild Skull ibhekene nokwakhiwa kabusha kwe-forensic, ubuso obukhiqizwayo buvela cishe bufana nezincazelo Abafokazi Abampunga. Yayinamehlo angajwayelekile kakhulu nekhanda elandisiwe ngobuso obuncane obungezansi futhi yayinobuchopho obuphambili ngaphakathi kuyo.

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 12
Ukwakhiwa kabusha kwedijithali kweStarchild Skull kunokufana neGrey Aliens © History

U-Lloyd Pye wenze umsebenzi we Iphrojekthi yeStarchild ukusebenza nabacwaningi abazimele ukuthola ukuthi lolugebhezi olungavamile lungobani noma olungobani.

Ngokusho kukaLloyd, imiphumela yokuhlolwa kwe-DNA, eyenziwa ngo-2003 iveze umphumela othusayo. Ngenkathi ososayensi bembula i-mitochondrial DNA noma i-DNA ezuzwa kuphela kumama, abakwazanga ukuthola i- i-DNA yenuzi noma i-DNA evela kubo bobabili umama nobaba naphezu kwemizamo eyisithupha.

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 13
Okomama i-mitochondrial DNA itholakale ku-Starchild Skull, kodwa eyikababa i-DNA yenuzi hhayi. © Umlando

Babona ukuthi kukhona okungahambi kahle nge-DNA kababa futhi njengobufakazi baphetha ngokuthi ingane yayiyi-hybrid yomama ongumuntu futhi ingubaba ongaziwa.

Kodwa ukuhlolwa kwe-DNA okuthuthuke kakhulu ngo-2011 kuveze okuthile okushaqisa ngisho nangokwengeziwe ukuthi i-DNA hhayi kababa kuphela kodwa nomama ibingabonakali njengeyabantu phela. Manje ubufakazi bezakhi zofuzo bukhombisa ukuthi ingane yayingenaye nomama ongumuntu, yayimane nje ingumfokazi!

Ucwaningo lwakamuva nge-Starchild Skull

Kamuva ku-2016, "iStarchild Skull Project" entsha yabanjwa iqembu lokucwaninga elizimele ngokuphelele futhi elizimele elinososayensi abangochwepheshe. Benza uphenyo olunzulu ngeStarchild Skull, kwathi imiphumela yashicilelwa kwi-website I-TheFieldReports. UBill May, uJoe Taylor, no-Aaron Judkins, Ph.D. babengamanani aphawuleka kakhulu ethimba locwaningo.

Lapho uvivinya i- i-mitochondrial DNA woKhakhayi lweStarchild, bathole ukuthi ingane ibingowesilisa kanti umama wayo ungowomdabu waseMelika odabuka e iqembu C1.

Baphethe ukwakheka okungajwayelekile kweStarchild Skull bethi, kunezinkinga eziningi ezahlukahlukene ezingadala lokhu, kufaka phakathi izifo zofuzo nezicubu. Aaron Judkins, Ph.D. uchaze lesi sakhiwo njengo I-Brachycephalic futhi wehlise umbono odumile we-Hydrocephalus.

Baphinde baqinise, yize baphethe ngokuthi iStarchild Skull ingumuntu ophelele, ezinye zezivivinyo zithole okungahambi kahle okungachazwanga ngokucacile ngokuhlolwa kwe-DNA. Ngokusho kwabo, i-DNA yasendulo yayingakwazi ukwenele ukuhlola izifo zofuzo ngaleso sikhathi.

Izingane Ezinamehlo Amnyama: Zingobani?

Starchild Skull: The mysterious origin of the Star Children 14
© I-Artifice (2014)

Izingane ezinamehlo amnyama noma ezinamehlo amnyama kuthiwa yizidalwa ezinamandla afanayo ezifana nezingane eziphakathi kweminyaka eyisithupha neshumi nesithupha. Izindaba eziyishumi nambili zokuhlangana kwangempela zilokhu zizungeza, konke kulandela iphethini efanayo.

Izingane ezinamehlo amnyama zingangqongqoza emnyango wakho ngobusuku obumnandi basebusuku. Ungase ubabone besondela emotweni yakho ngenkathi ulinde isignali noma egalaji likaphethiloli. Kungabonakala ngathi badinga usizo noma bangavele bame ngaphandle kwesizathu.

Lezi zingane azibukeki zisongela. Bazofuna ukungena endlini yakho noma emotweni yakho. Bazophikelela. Ngokungazelelwe, uzobona ukuthi kukhona okungahambi kahle ngalezi zingane. Amehlo abo, amnyama amsulwa, kusuka ku-lid-to-lid, ama-orbs amnyama afile angenayo i-sclera noma i-iris azothuthukisa umgogodla wakho; ugcine usuthole izingane ezinamehlo amnyama.

Yize iningi lalezi zindaba libhekwa njengezinganekwane ezingezona ezingokoqobo, imibuzo esele: Ingabe izingane ezineso elimnyama zikhona ngempela? Uma kunjalo, bangobani-ke?

Ngokusho kwabanye, impendulo ingatholakala ngokuba khona kwe-Star Children. Iqiniso ukuthi, uma kukhona okukhona kufanele ukuthi into ephikisayo ibekhona. Ngakho-ke, kungani kungenjalo okuphambene ne-Star Children? Banamandla ezingqondweni zabo zenoveli, futhi lezo zingane ezinamehlo amnyama ziyefana kepha ziphethe amandla emiqondweni yazo emibi. Ukusho lokhu, bangabantwana bakadeveli esikhundleni sikaNkulunkulu.

Isiphetho

Izingane ze-Indigo noma okuthiwa i-Star Children zizalwa zinobuhlakani obungebona obomzimba, zizwela kakhulu, zihlale zinomqondo wobufundisi, zisebenzisa amandla anjalo azelwe njengokufunda kwengqondo lapho bezokwazi ukuqonda umqondo nemicabango omunye umuntu, banezimfanelo ezikhethekile namakhono engqondo angaphilisa noma aguqule umphakathi futhi asinike indlela entsha yokuqonda zonke izinto ezisizungezile.

Izinkulungwane zezingane ze-Indigo zizalwa emhlabeni wethu minyaka yonke futhi zingumjaho omusha ophila phakathi kwethu njengamanje njengoba kusikisela ezinye izazi ze-astronaut zasendulo. Uma kunjalo, kungani belapha? Ingabe ukufaka esikhundleni sethu? Noma kungukusifundisa ngamakhono ethu futhi basiholele esikhathini esizayo lapho phakathi kwethu sonke sizoba yizingane ze-Indigo ??!

Isingeniso se-Starchild Skull ngu-Lloyd Pye