Browsing Tag

Khoa học kỳ lạ

101 bài viết
Andrew Crosse

Andrew Crosse và con côn trùng hoàn hảo: Người đàn ông vô tình tạo ra sự sống!

Andrew Crosse, một nhà khoa học nghiệp dư, đã biến điều không tưởng xảy ra cách đây 180 năm: ông tình cờ tạo ra sự sống. Anh ấy không bao giờ nói rõ ràng rằng những sinh vật nhỏ của anh ấy được tạo ra từ aether, nhưng anh ấy không bao giờ có thể phân biệt chúng có nguồn gốc từ đâu nếu chúng không được tạo ra từ aether.