Tâm lý học

Lars Mittank

Điều gì thực sự đã xảy ra với Lars Mittank?

Sự biến mất của Lars Mittank đã làm dấy lên nhiều giả thuyết khác nhau, bao gồm khả năng anh ta có liên quan đến buôn người, buôn lậu ma túy hoặc là nạn nhân của buôn bán nội tạng. Một giả thuyết khác cho rằng sự biến mất của anh ta có thể có liên quan đến một tổ chức bí mật hơn.