Browsing Tag

Thần thoại

15 bài viết
Bí ẩn về Danh sách Vua Turin

Danh sách Vua Turin: Họ từ trên trời giáng xuống và cai trị trong 36,000 năm, giấy cói của Ai Cập cổ đại tiết lộ

Trong gần một trăm năm, các nhà khảo cổ học đã cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau để tạo thành tài liệu 3,000 năm tuổi được viết trên thân cây cói này. Tài liệu Ai Cập liệt kê tất cả các vị vua Ai Cập và thời gian họ cai trị. Nó tiết lộ một cái gì đó gây chấn động xã hội của các nhà sử học về cốt lõi của nó.