Di truyền & DNA

Nguồn gốc bí ẩn của Starchild Skull 1

Nguồn gốc bí ẩn của Starchild Skull

Các đặc điểm và thành phần khác thường của hộp sọ Starchild đã khiến các nhà nghiên cứu bối rối và trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trong lĩnh vực khảo cổ học và huyền bí.