Browsing Tag

Người ngoài hành tinh

151 bài viết
Cự thạch Ishi-no-Hoden

Cơ chế cổ đại: Phải chăng những người khổng lồ đã xây dựng nên khối cự thạch nặng hàng trăm tấn của Nhật Bản này?

Một nơi như thế này là nguồn cung cấp thức ăn hoàn hảo cho những người theo thuyết âm mưu, những người có thể vẫy gọi ý tưởng hấp dẫn rằng những người khổng lồ cổ đại có thể đã tạo ra những cấu trúc nguyên khối khổng lồ và phức tạp như vậy.