sự phát triển

Dòng thời gian lịch sử loài người: Những sự kiện then chốt hình thành nên thế giới chúng ta 3

Dòng thời gian lịch sử loài người: Những sự kiện then chốt hình thành nên thế giới của chúng ta

Dòng thời gian lịch sử loài người là một bản tóm tắt theo trình tự thời gian về những sự kiện và sự phát triển lớn trong nền văn minh nhân loại. Nó bắt đầu với sự xuất hiện của con người sơ khai và tiếp tục qua các nền văn minh, xã hội khác nhau và các cột mốc quan trọng như phát minh ra chữ viết, sự trỗi dậy và sụp đổ của các đế chế, tiến bộ khoa học và các phong trào văn hóa và chính trị quan trọng.
Sơ lược về lịch sử Trái đất: Thang thời gian địa chất – thời đại, thời đại, thời kỳ, kỷ nguyên và thời đại 4

Sơ lược về lịch sử Trái đất: Thang thời gian địa chất - niên đại, thời đại, thời kỳ, kỷ nguyên và thời đại

Lịch sử Trái đất là một câu chuyện hấp dẫn về sự thay đổi và tiến hóa không ngừng. Trải qua hàng tỷ năm, hành tinh này đã trải qua những biến đổi mạnh mẽ, được hình thành bởi các lực địa chất và sự xuất hiện của sự sống. Để hiểu lịch sử này, các nhà khoa học đã phát triển một khuôn khổ được gọi là thang thời gian địa chất.