Browsing Tag

Ai Cập cổ đại

52 bài viết
Bí ẩn về Danh sách Vua Turin

Danh sách Vua Turin: Họ từ trên trời giáng xuống và cai trị trong 36,000 năm, giấy cói của Ai Cập cổ đại tiết lộ

Trong thế kỷ trước, các nhà khảo cổ học đã cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau thành tài liệu 3,000 năm tuổi này, được viết trên một thân cây cói. Tài liệu Ai Cập liệt kê tất cả các vị vua Ai Cập và khi họ cai trị. Nó tiết lộ một cái gì đó gây chấn động xã hội của các nhà sử học về cốt lõi của nó.