Thiên tai

Bermeja (khoanh đỏ) trên bản đồ năm 1779. © Carte du Mexique et de la Nouvelle Espagne: contenant la partie australe de l'Amérique Septentle (LOC)

Điều gì đã xảy ra với đảo Bermeja?

Mảnh đất nhỏ bé này ở Vịnh Mexico giờ đã biến mất không một dấu vết. Các giả thuyết về những gì đã xảy ra với hòn đảo bao gồm từ việc nó bị thay đổi đáy đại dương hoặc mực nước dâng cao đến việc nó bị Mỹ phá hủy để giành quyền khai thác dầu mỏ. Nó cũng có thể chưa bao giờ tồn tại.