Browsing Tag

Công nghệ cổ đại

58 bài viết
kính viễn vọng vikings visby lense

Ống kính của người Viking: Người Viking có chế tạo được kính thiên văn không?

Người Viking vốn nổi tiếng yêu thích tìm tòi và khám phá. Những cuộc hành trình của họ đến những vùng đất mới và khám phá những nền văn hóa mới cũng được ghi chép lại. Nhưng có phải họ cũng đã chế tạo kính thiên văn cho mục đích cụ thể này không? Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, câu trả lời là không rõ ràng.