Duyệt danh mục

Kỳ dị

244 bài viết

Khám phá ở đây những câu chuyện từ những điều kỳ lạ, kỳ quặc và bất thường. Đôi khi rùng rợn, đôi khi bi thảm, nhưng tất cả những điều đó đều rất thú vị.


Núi tuyết đen Miệng núi lửa Vịnh Telefon, Đảo Deception, Nam Cực. © Shutterstock

Mất tích bởi Đảo lừa dối: Trường hợp kỳ lạ của Edward Allen Oxford

Edward Allen Oxford đã bị buộc dây trong hai năm trong thời gian kết thúc Thế chiến thứ nhất trên những gì anh ta tuyên bố là đã được quấn không quá sáu tuần trên một hòn đảo nhiệt đới có thể sinh sống được ngoài khơi Nam Cực. Các quan chức gọi anh ta là 'mất trí'.