Duyệt danh mục

Tin tức

34 bài viết

Khám phá ở đây tin tức toàn diện, mới nhất về Vũ trụ & Thiên văn, Khảo cổ học, Sinh học, và tất cả những điều kỳ lạ và kỳ lạ mới.


Khu phức hợp cự thạch khổng lồ từ 5000 năm trước Công nguyên được phát hiện ở Tây Ban Nha 2

Khu phức hợp cự thạch khổng lồ từ 5000 năm trước Công nguyên được phát hiện ở Tây Ban Nha

Địa điểm thời tiền sử khổng lồ ở tỉnh Huelva có thể là một trong những địa điểm lớn nhất ở châu Âu. Theo các nhà khảo cổ học, công trình cổ đại quy mô lớn này có thể chỉ là một trung tâm hành chính hoặc tôn giáo quan trọng cho những người sống cách đây hàng nghìn nghìn năm.