hình đại diện

Avis Lee

433 bài viết
Avis Lee là biên tập viên xuất bản tại MRU Media. Ông là một nhà văn và nhà nghiên cứu độc lập có sở thích bao gồm nhiều chủ đề khác nhau. Các lĩnh vực anh ấy tập trung bao gồm lịch sử kỳ lạ cổ điển, nghiên cứu khoa học đột phá, nghiên cứu văn hóa, tội phạm có thật, hiện tượng không giải thích được và các sự kiện huyền bí. Ngoài khả năng viết lách, Avis còn là một nhà thiết kế web và biên tập video tự học, người có niềm yêu thích không bao giờ dứt với việc tạo ra những nội dung chất lượng.