Nash El

215 bài viết
Nash El là một nhà văn blog và nhà nghiên cứu độc lập có sở thích bao gồm nhiều chủ đề khác nhau. Các lĩnh vực anh ấy tập trung bao gồm lịch sử, khoa học, nghiên cứu văn hóa, tội ác có thật, các hiện tượng không giải thích được và các sự kiện lịch sử bí ẩn. Ngoài viết lách, Nash còn là một nghệ sĩ kỹ thuật số tự học và là một nhà phát triển web thành công.