Giấy cói Derveni Hy Lạp cổ đại: Cuốn sách tồn tại lâu đời nhất ở châu Âu

Cuốn sách đầu tiên của truyền thống phương Tây được ghi lại trên giấy cói khoảng 2400 năm trước.

Sau quá trình tỉ mỉ gỡ và tách các lớp cháy thành than của cuộn giấy cói, rồi ghép lại vô số mảnh vỡ, 26 cột văn bản đã được trục vớt, tất cả đều bị thiếu phần dưới cùng và đã bị đốt cháy trên giàn thiêu.

Giấy cói Derveni Hy Lạp cổ đại: Cuốn sách cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu 1
Một đoạn giấy cói Derveni của Hy Lạp cổ đại. © Bảo tàng Khảo cổ Thessaloniki

Cuộn giấy cói Hy Lạp cổ đại, giấy cói Derveni được coi là bản thảo có thể đọc được lâu đời nhất còn sót lại của châu Âu, có niên đại từ năm 340 đến 320 trước Công nguyên; Philip II của Macedon cai trị vào thời điểm đó.

Nó được đặt tên theo địa điểm nơi nó được phát hiện, dặm về phía bắc Thessaloniki, miền bắc Hy Lạp, nơi nó hiện được lưu giữ trong Bảo tàng Khảo cổ học.

Một hộp sọ người thời kỳ đồ đá cũ còn nguyên vẹn được phát hiện vào năm 1962 giữa đống tro tàn của một giàn thiêu tại một trong những ngôi mộ trong vùng, nơi cung cấp vô số đồ tạo tác tinh xảo, đặc biệt là các đồ kim loại.

Quá trình đòi hỏi khắt khe của việc mở và tách các lớp của cuộn giấy cói đã cháy thành than, sau đó kết nối lại nhiều mảnh vỡ, dẫn đến 26 cột văn bản, tất cả đều bị thiếu phần dưới cùng do chúng đã bị đốt cháy trong lửa trại.

Giấy cói Derveni là một chuyên luận triết học

Giấy cói là một chuyên luận triết học và một bài bình luận ngụ ngôn về một bài thơ Orphic cũ hơn liên quan đến sự ra đời của các vị thần.

Orphism, một phong trào thần bí và tôn giáo, tôn kính Persephone và Dionysus, cả hai đều đã hành trình đến Địa ngục và sống sót trở về.

Euthyphron của Prospalta, Diagoras của Melos, và Stesimbrotus của Thasos nằm trong số các học giả đã gợi ý rằng tác giả của tác phẩm là không rõ.

Giấy cói Derveni Hy Lạp cổ đại: Cuốn sách cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu 2
Các mảnh giấy cói Derveni được trưng bày trong Bảo tàng Khảo cổ học Thessaloniki. Tín dụng: Gts-tg , CC BY-SA 4.0/Wikipedia

UNESCO đã liệt kê giấy cói cổ là vật phẩm văn hóa Hy Lạp đầu tiên trong chương trình Ký ức Thế giới. Chương trình nhằm mục đích bảo vệ di sản tư liệu của thế giới khỏi sự suy tàn và lãng quên bằng cách làm nổi bật giá trị của các tác phẩm trước đây đồng thời tạo điều kiện tiếp cận chúng.