Điện báo cổ đại: Tín hiệu ánh sáng được sử dụng để liên lạc ở Ai Cập cổ đại?

Điện báo cổ đại: Tín hiệu ánh sáng được sử dụng để liên lạc ở Ai Cập cổ đại?

Thời gian trễ nhất