Lịch Sử

Tăng tiết bã nhờn

Bí mật về Hyperborea - Các nhà khoa học đã khám phá ra một nền Văn minh Bắc Cực bí ẩn chưa?

Dòng chữ Shugborough: 7 lý thuyết đằng sau 'tám chữ cái chưa được giải mã' 4

Dòng chữ Shugborough: 7 lý thuyết đằng sau 'tám chữ cái chưa được giải mã'

Đá Lan Châu: Viên đá không phổ biến này từ một nhà sưu tập ở Lan Châu đã thu hút sự chú ý lớn từ nhiều chuyên gia và nhà sưu tập. Viên đá được gắn vào một thanh kim loại có ren vít và được nghi ngờ là từ ngoài không gian.

Đá Lan Châu: Bằng chứng hiển nhiên về sự sống tiên tiến trên các hành tinh khác?

Thời gian trễ nhất