evolyutsiya

Insoniyat tarixining xronologiyasi: dunyomizni shakllantirgan asosiy voqealar 3

Insoniyat tarixining xronologiyasi: dunyomizni shakllantirgan asosiy voqealar

Insoniyat tarixi vaqt jadvali insoniyat sivilizatsiyasidagi asosiy voqealar va rivojlanishlarning xronologik xulosasidir. U dastlabki odamlarning paydo bo'lishi bilan boshlanadi va turli tsivilizatsiyalar, jamiyatlar va yozuv ixtirosi, imperiyalarning yuksalishi va qulashi, ilmiy yutuqlar va muhim madaniy va siyosiy harakatlar kabi muhim bosqichlar orqali davom etadi.