Senenmut'un gizemli mezarı ve Eski Mısır'daki bilinen en eski yıldız haritası

Tavanı ters çevrilmiş bir yıldız haritası gösteren ünlü Eski Mısır mimarı Senmut'un mezarını çevreleyen gizem, bilim adamlarının kafasını hala karıştırıyor.

Senenmut'un mezarı, Antik Mısır'da hem arkeologların hem de astronomların ilgisini çeken büyüleyici bir tarihi mekandır. Mezar (Theban mezar no. 353), Hatshepsut'un Thebes'teki Deir el-Bahri'deki tapınağına giden geçidin kuzeyinde yer alır ve MÖ 1478'den 1458'e kadar Mısır'ı yöneten Kraliçe Hatshepsut döneminde inşa edilmiştir. Senenmut, Hatshepsut'un hükümdarlığı sırasında yüksek rütbeli bir memurdu ve aynı zamanda bir astronom olduğu söyleniyordu. Mezar, bilinen en eski yıldız haritalarından biri de dahil olmak üzere Senenmut'un hayatından ve başarılarından çeşitli sahneleri tasvir eden güzel bir şekilde dekore edilmiş tavanları ve duvarlarıyla tanınır.

Senenmut'un gizemli mezarı ve Eski Mısır'daki bilinen en eski yıldız haritası 1
Sanatçının Senenmet Taslağı. © Vikipedi

Yıldız haritası, Senenmut'un mezarının benzersiz bir özelliğidir ve birçok tartışma ve yoruma konu olmuştur. Haritanın, Mısır gece gökyüzünün hayatta kalan en eski tasviri olduğuna inanılıyor ve eski Mısır'ın astronomisi ve kozmolojisi hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Bu makalede, eski Mısır'da astronominin tarihsel bağlamını, Senenmut'un yıldız haritasının önemini ve eski Mısır astronomisinin mirasını keşfedeceğiz.

Eski Mısır'da astronominin tarihsel bağlamı

Senenmut'un gizemli mezarı ve Eski Mısır'daki bilinen en eski yıldız haritası 2
© iStock

Astronomi, eski Mısır toplumunda önemli bir rol oynadı ve din ve mitolojiyle yakından bağlantılıydı. Mısırlılar, tanrıların yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini kontrol ettiğine inanıyorlardı ve dini törenlerin yanı sıra ekin dikmek ve hasat etmek için en iyi zamanları belirlemek için astronomik gözlemleri kullandılar. Mısırlılar ayrıca astronomik gözlemlere dayanan takvimler geliştirmede de yetenekliydiler.

Mısır'da bilinen en eski astronomik kayıtlar, MÖ 2500 civarında Eski Krallık dönemine kadar uzanıyor. Mısırlılar, güneş ve yıldızları gözlemlemek için gnomon ve merkhet gibi basit aletler kullandılar. Ayrıca gökyüzündeki konumlarına göre gruplar halinde düzenlenmiş yıldızları ve takımyıldızları temsil eden bir hiyeroglif sistemi geliştirdiler.

Senenmut'un yıldız haritasının önemi

Senenmut'un gizemli mezarı ve Eski Mısır'daki bilinen en eski yıldız haritası 3
Sen-en-Mut'un TT 353'ü (Senenmut mezarı) - Sen-en-Mut'un emriyle inşa edilmiş, 97 m uzunluğunda ve 41 m derinliğinde bir hipogeum. © Vikipedi

Senenmut'un yıldız haritası, eski Mısır'ın astronomisi ve kozmolojisi hakkında fikir veren eşsiz ve değerli bir eserdir. Harita, Thebes'ten görüldüğü gibi gece gökyüzünü gösteriyor ve 36 günlük bir süre boyunca güneşle birlikte yükselen ve batan yıldız grupları olan 10 dekanı gösteriyor. Dekanlar, Mısırlılar tarafından zamanın geçişini belirtmek için kullanılmış ve ayrıca çeşitli tanrılar ve mitolojik figürlerle ilişkilendirilmiştir.

Yıldız haritası, Senenmut'un mezarındaki odalardan birinin tavanına çizilmiştir ve gece göğünün bilinen en eski tasviridir. Harita, bir tarafta kuzey gökyüzü ve diğer tarafta güney gökyüzü olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Yıldızlar küçük noktalarla temsil edilir ve takımyıldızlar hayvanlar ve efsanevi yaratıklar olarak tasvir edilir.

Senenmut'un gizemli mezarı ve Eski Mısır'daki bilinen en eski yıldız haritası 4
Astronomik tavan süslemesinin en erken şekli, Yukarı Mısır'daki Teb'de keşfedilen Deir el-Bahri bölgesinde bulunan Senenmut Mezarı'na (Theban mezarı no. 353) kadar izlenebilir. Mezar ve tavan süslemeleri, eski Mısır'ın XVIII Hanedanlığına (MÖ 1479-1458 dolaylarında) kadar uzanmaktadır. Halka kapalıdır. © Wikimedia Commons

Tavanın güney kısmı on yıllık yıldızları (küçük takımyıldızlar) tasvir ediyor. Orion ve Canis Major gibi takımyıldızlar da vardır. Gökyüzünde, Jüpiter, Satürn, Merkür ve Venüs gezegenleri, gökyüzünde küçük teknelerde yelken açarak onlarla akrabadır. Güney kısmı gecenin saatleri demektir.

Kuzey kısım (alt kısım) Büyük Ayı takımyıldızını gösterir; diğer takımyıldızlar tanımlanamayan kalır. Sağında ve solunda 8 veya 4 daire ve bunların altında, her biri resmin merkezine doğru bir güneş kursu taşıyan birkaç tanrı var.

Dairelerle ilişkilendirilen yazıtlar ay takvimindeki orijinal aylık kutlamaları, tanrılar ise kameri ayın ilk günlerini işaretler. Kurna'daki mezarındaki astronomik tavanın yanı sıra, kazılar ayrıca çizimler, çeşitli listeler, raporlar ve hesaplamalar dahil 150 ostraca ortaya çıkardı.

Mısır takımyıldızları birliği

Mısırlılar, yıldızların gökyüzündeki konumlarına dayanan kendi takımyıldız sistemlerine sahipti. Takımyıldızlar, daha önce söylendiği gibi çeşitli tanrılar ve mitolojik figürlerle ilişkilendirilen gruplar halinde düzenlenmişti. En ünlü Mısır takımyıldızlarından bazıları, tanrı Osiris ile ilişkilendirilen Orion'u ve "saban" olarak bilinen ve hasat mevsimi ile ilişkilendirilen Büyük Kepçe'yi içerir.

Mısırlıların ayrıca yılın Nil Nehri'nin taştığı zamandaki yıldızların konumlarına dayanan kendi zodyakları vardı. Zodyak, her biri aslan, akrep ve su aygırı gibi farklı bir hayvanla ilişkilendirilen 12 burçtan oluşuyordu.

Eski Mısır toplumunda astronominin rolü

Astronomi, eski Mısır toplumunda çok önemli bir rol oynadı ve din, mitoloji ve tarımla yakından bağlantılıydı. Mısırlılar, bitkileri dikmek ve hasat etmek için en iyi zamanları belirlemek için kullanılan takvimleri geliştirmek için astronomik gözlemleri kullandılar. Ayrıca astronomiyi zamanın geçişini işaretlemek ve dini törenler yapmak için kullandılar.

Astronomi, Mısır kültür ve sanatının da önemli bir yönüydü. Mısırlılar sanat eserlerinde yıldızları ve takımyıldızları resmetmişler, mimarilerinde ve tasarımlarında astronomik motifleri kullanmışlardır. Astronomi, kuşaktan kuşağa aktarılan birçok mit ve efsaneye de konu olmuştur.

Diğer antik yıldız haritalarıyla karşılaştırma

Senenmut'un yıldız haritası, eski bir yıldız haritasının hayatta kalan tek örneği değil. Diğer örnekler arasında MÖ . binyıla kadar uzanan Babil yıldız haritaları, MÖ . yüzyıla kadar uzanan Yunan yıldız haritaları, Sümer yıldız haritasıMÖ . binyıla kadar uzanan ve paleolitik yıldız haritaları40,000 yıl kadar eski olan. Bununla birlikte, Senenmut'un yıldız haritası, Mısır takımyıldızlarını tasvir etmesi ve Mısır mitolojisiyle bağlantısı açısından benzersizdir.

Senenmut'un yıldız haritasını çevreleyen yorumlar ve tartışmalar

Senenmut'un yıldız haritasının yorumlanması bilim adamları arasında pek çok tartışma konusu olmuştur. Bazıları haritanın astronomik gözlemler için pratik bir araç olarak kullanıldığını iddia ederken, diğerleri bunun öncelikle kozmosun sembolik bir temsili olduğuna inanıyor. Mısırlılar yıldızların insan ilişkileri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğuna inandıkları için, bazı akademisyenler haritanın astrolojik amaçlar için kullanıldığını da öne sürdüler.

Bir başka tartışma alanı da haritada gösterilen dekanların önemidir. Bazı bilim adamları, dekanların zaman işleyişi için pratik bir araç olarak kullanıldığına inanırken, diğerleri dekanların daha derin bir sembolik anlamı olduğunu ve çeşitli tanrılar ve mitolojik figürlerle ilişkilendirildiğini iddia ediyor.

Senenmut kimdi?

Senenmut, Mısır kraliyet ailesiyle yakın ilişkisi olan bir halktan biriydi. Türbenin büyüleyici tavan süslemesi (TT 353), Senenmut'un nasıl biri olduğunu merak etmemize neden oluyor. Bir kraliyet danışmanı olmanın yanı sıra, çoğu tarihçi Senenmut'un aynı zamanda bir astronom olduğuna inanıyor. Ama Kraliçe Hatshepsut ile nasıl bir ilişkisi vardı?

Senenmut, okuma yazma bilen, taşralı anne babalar Ramose ve Hatnofer'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Şaşırtıcı bir şekilde, "Tanrı'nın Karısının Vekili", "Kraliçenin Büyük Haznedarı" ve "Kralın kızının Baş Kâhyası" da dahil olmak üzere yüze yakın unvan kazandı. Senenmut, Kraliçe Hatshepsut'un yakın danışmanı ve sadık bir arkadaşıydı. Ayrıca Hatshepsut ve Thutmosis II'nin tek çocuğu, kızı Neferu-Re'nin öğretmeniydi. 20'den fazla heykelde, küçük bir çocukken Neferu-Re'ye sarılırken gösteriliyor.

İlk Mısırbilimcilerin çoğu, Hatshepsut'un en yüksek kamu görevlisi, sırdaşı Senenmut'un da onun sevgilisi olması gerektiği sonucuna vardı. Bazı tarihçiler ayrıca Neferu-Re'nin babası olabileceğini öne sürüyorlar. Bununla birlikte, Hatshepsut ve Senenmut arasındaki ilişkinin cinsel olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur, bu da diğer tarihçilerin Senenmut'un Hatshepsut sarayının yaşlı devlet adamı olduğu için böyle bir güç ve nüfuz kazandığını öne sürmelerine yol açar.

Senenmut'un mezarının tarihi nispeten belirsizdir. Hatshepsut'un veya Thutmosis III'ün saltanatının 16. yılına kadar, Senenmut hala görevlerini elinde tutuyordu; sonra bir şey oldu. İzleri kayboldu ve tamamlanmamış mezarı (TT 353) kapatıldı ve kısmen yıkıldı. Gerçek mezar yeri bilinmiyor.

Eski Mısır astronomisinin mirası

Eski Mısır astronomisinin mirası, bugün hala modern evren anlayışımızda görülebilir. Mısırlılar gece gökyüzünün yetenekli gözlemcileriydi ve yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini anlamamıza önemli katkılarda bulundular. Ayrıca sofistike takvimler geliştirdiler ve zamanın geçişini işaretlemek için astronomik gözlemler kullandılar.

Mısırlılar, astronomik gözlemleri için gerekli olan matematik ve geometrinin gelişiminde de öncülerdi. Astronomik gözlemler için kullanılan açıları ve mesafeleri ölçmek için gelişmiş aletler geliştirmek için matematik ve geometri bilgilerini kullandılar.

Eski Mısır astronomisinin modern uygulamaları

Eski Mısır astronomisinin incelenmesi, modern astronomi ve kozmolojide önemli uygulamalara sahiptir. Mısırlıların gece gökyüzüne ilişkin becerikli gözlemleri, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerine ilişkin değerli içgörüler sağlar. Takvimleri ve zaman tutma yöntemleri de modern takvimler için bir temel olarak kullanılmıştır.

Eski Mısır astronomisinin incelenmesi de önemli kültürel ve tarihi öneme sahiptir. Mısırlılar astronomi ve matematiğin gelişiminde öncülerdi ve başarıları bilim adamlarına ve genel olarak halka ilham vermeye ve onları büyülemeye devam ediyor.

Sonuç: Bilinen en eski yıldız haritası neden önemlidir?

Sonuç olarak, Senenmut'un yıldız haritası, eski Mısır'ın astronomisi ve kozmolojisine değerli içgörüler sağlayan eşsiz ve değerli bir eserdir. Harita, gece gökyüzünün bilinen en eski tasviridir ve zaman tutma ve dini amaçlar için önemli olan Mısır takımyıldızlarını ve dekanları gösterir.

Eski Mısır astronomisinin incelenmesi, modern astronomi ve kozmolojide önemli uygulamalara sahiptir ve aynı zamanda kültürel ve tarihi öneme sahiptir. Mısırlılar astronomi ve matematiğin gelişiminde öncülerdi ve başarıları bilim adamlarına ve genel olarak halka ilham vermeye ve onları büyülemeye devam ediyor.

Eski Mısır astronomisi ve Senenmut'un yıldız haritası hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgileniyorsanız, çevrimiçi ve basılı birçok kaynak bulunmaktadır. Mısır gibi eski uygarlıkların başarılarını inceleyerek, evrendeki yerimizi ve insanlığın zengin kültürel mirasını daha iyi anlayabiliriz.