Pag-browse ng Tag

Kakaiba Science

83 post
Ang isang biktima ng eksperimento sa Tuskegee syphilis ay mayroong dugo na ni Dr John Charles Cutler. c. 1953 © Credit ng Larawan: Wikimedia Commons

Syphilis sa Tuskegee at Guatemala: Ang pinakamalupit na mga eksperimento ng tao sa kasaysayan

Ito ang kwento ng isang proyekto sa pananaliksik sa medikal na Amerikano na tumagal mula 1946 hanggang 1948 at kilala sa hindi etikal na eksperimento sa mga mahihinang populasyon ng tao sa Guatemala. Alam ng mga siyentipiko na nahawahan ang mga Guatemalans ng syphilis at gonorrhea bilang bahagi ng pag-aaral na lumalabag sila sa mga patakaran sa etika.