Legends

Den mystiska världen i Skottlands antika Picts 3

Skottlands forntida pikters mystiska värld

Kusliga stenar etsade med förbryllande symboler, glänsande kistor av silverskatter och gamla byggnader på randen till kollaps. Är pikterna bara folklore, eller en fängslande civilisation som gömmer sig under Skottlands jord?