Katastrof

Bermeja (inringad i rött) på en karta från 1779. © Carte du Mexique et de la Nouvelle Espagne: contenant la partie australe de l'Amérique Septentle (LOC)

Vad hände med ön Bermeja?

Denna lilla bit mark i Mexikanska golfen har nu försvunnit spårlöst. Teorier om vad som hände med ön sträcker sig från att den utsattes för havsbottenförskjutningar eller stigande vattennivåer till att den förstördes av USA för att få oljerättigheter. Det kan också aldrig ha funnits.