Villkor

Mysteriesrunsolved.com är en kunskaps-, utbildnings- och nyhetsbaserad webbplats, och allt innehåll som visas på denna webbplats tillhör respektive ägare. Vi har ingen upphovsrätt om sådant innehåll som har samlats in från olika offentliga källor, inklusive olika webbplatser (överväger att vara i allmän egendom), böcker, tidskrifter etc. Om något av ditt innehåll visas här utan tillskrivning, skicka ett e -postmeddelande till oss (nämns i vår Kontakta sida) och full kredit ges. Om upphovsrättsinnehavaren har en invändning mot att visa något av hans/hennes innehåll kan det göras till vårt meddelande genom att skicka ett meddelande till oss i samma process som nämnts tidigare, och samma innehåll kommer att tas bort omedelbart efter verifiering av anspråket .

Alla artiklar och media som visas på denna webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Vi lämnar inga garantier om innehållet är fullständigt, tillförlitligt och korrekt. Alla åtgärder du vidtar mot media eller information som du hittar på våra sociala mediasidor eller webbplats är helt på egen risk. Vi är inte ansvariga för förluster och/eller skador i samband med användningen av våra sociala mediasidor eller webbplats.