listor

Här kan du hitta de kurerade listartiklarna baserade på olika intressanta saker.


Den mänskliga historiens tidslinje: nyckelhändelserna som formade vår värld 3

Den mänskliga historiens tidslinje: De viktigaste händelserna som formade vår värld

Den mänskliga historiens tidslinje är en kronologisk sammanfattning av de stora händelserna och utvecklingen i den mänskliga civilisationen. Det börjar med uppkomsten av tidiga människor och fortsätter genom olika civilisationer, samhällen och viktiga milstolpar som skriftens uppfinning, imperiers uppkomst och fall, vetenskapliga framsteg och betydande kulturella och politiska rörelser.