Senenmuts mystiska grav och den tidigaste kända stjärnkartan i det antika Egypten

Mysteriet kring graven till den framstående fornegyptiske arkitekten Senmut, vars tak visar en omvänd stjärnkarta, rör fortfarande forskarnas sinnen.

Senenmuts grav är en fascinerande historisk plats i det antika Egypten som har fångat uppmärksamheten hos både arkeologer och astronomer. Graven (thebansk grav nr 353) ligger norr om gångvägen som leder till Hatshepsuts tempel vid Deir el-Bahri i Thebe, och den byggdes under drottning Hatshepsuts regeringstid, som styrde Egypten från 1478 till 1458 f.Kr. Senenmut var en högt uppsatt tjänsteman under Hatshepsuts regeringstid, och han sades också vara en astronom. Graven är känd för sina vackert dekorerade tak och väggar, som skildrar olika scener från Senenmuts liv och prestationer, inklusive en av de tidigaste kända stjärnkartorna.

Senenmuts mystiska grav och den tidigaste kända stjärnkartan i det antika Egypten 1
Konstnärens skiss av Senenmet. © Wikimedia Commons

Stjärnkartan är ett unikt inslag i Senenmuts grav, och den har varit föremål för mycket debatt och tolkningar. Kartan tros vara den äldsta bevarade avbildningen av den egyptiska natthimlen, och den ger värdefulla insikter i det forntida Egyptens astronomi och kosmologi. I den här artikeln kommer vi att utforska det historiska sammanhanget för astronomi i det forntida Egypten, betydelsen av Senenmuts stjärnkarta och arvet från forntida egyptisk astronomi.

Historiskt sammanhang för astronomi i det antika Egypten

Senenmuts mystiska grav och den tidigaste kända stjärnkartan i det antika Egypten 2
© iStock

Astronomi spelade en betydande roll i det forntida egyptiska samhället, och det var nära knutet till religion och mytologi. Egyptierna trodde att gudarna kontrollerade stjärnornas och planeternas rörelser, och de använde astronomiska observationer för att bestämma de bästa tiderna för att plantera och skörda grödor, samt för att genomföra religiösa ceremonier. Egyptierna var också skickliga på att utveckla kalendrar, som var baserade på astronomiska observationer.

De tidigaste kända astronomiska uppgifterna i Egypten går tillbaka till Gamla kungariket, omkring 2500 f.Kr. Egyptierna använde enkla instrument, som gnomon och merkhet, för att göra observationer av solen och stjärnorna. De utvecklade också ett system av hieroglyfer för att representera stjärnorna och konstellationerna, som var ordnade i grupper baserat på deras positioner på himlen.

Betydelsen av Senenmuts stjärnkarta

Senenmuts mystiska grav och den tidigaste kända stjärnkartan i det antika Egypten 3
TT 353 av Sen-en-Mut (Senenmut-graven) – ett hypogeum byggt på beställning av Sen-en-Mut, 97m långt och 41m djupt. © Wikimedia Commons

Senenmuts stjärnkarta är en unik och värdefull artefakt som ger insikter i det forntida Egyptens astronomi och kosmologi. Kartan visar natthimlen sett från Thebe, och den visar 36 dekaner, som är grupper av stjärnor som stiger upp och går ner med solen under en period av 10 dagar. Dekanerna användes av egyptierna för att markera tidens gång, och de förknippades också med olika gudar och mytologiska figurer.

Stjärnkartan är målad i taket i en av kamrarna i Senenmuts grav, och det är den äldsta kända avbildningen av natthimlen. Kartan är uppdelad i två sektioner, med den norra himlen på ena sidan och den södra himlen på den andra. Stjärnorna representeras av små prickar, och stjärnbilderna avbildas som djur och mytiska varelser.

Senenmuts mystiska grav och den tidigaste kända stjärnkartan i det antika Egypten 4
Astronomisk takdekoration i sin tidigaste form kan spåras till Senenmuts grav (thebanska grav nr 353), belägen på platsen för Deir el-Bahri, upptäckt i Thebe, övre Egypten. Graven och takdekorationerna går tillbaka till XVIII-dynastin i det antika Egypten (cirka 1479–1458 f.Kr.). Det är stängt för allmänheten. © Wikimedia Commons

Den södra delen av taket avbildar dekanala stjärnor (små konstellationer). Det finns också konstellationer som Orion och Canis Major. Över himlen är planeterna Jupiter, Saturnus, Merkurius och Venus släkt med dem och seglar i små båtar över himlen. Den södra delen betyder nattens timmar.

Den norra delen (nedre delen) visar Ursa Majors stjärnbild; de andra konstellationerna förblir oidentifierade. Till höger och vänster om den finns det 8 eller 4 cirklar, och under dem finns flera gudar, som var och en bär en solskiva mot mitten av bilden.

Inskriptionerna förknippade med cirklarna markerar de ursprungliga månatliga firandet i månkalendern, medan gudarna markerar månmånadens första dagar. Förutom det astronomiska taket i hans grav i Qurna, avslöjade utgrävningar också 150 ostraca, inklusive ritningar, olika listor, rapporter och beräkningar.

Föreningen av egyptiska konstellationer

Egyptierna hade sitt eget system av konstellationer, som var baserade på stjärnornas positioner på himlen. Konstellationerna var ordnade i grupper, som var förknippade med olika gudar och mytologiska figurer som tidigare sagts. Några av de mest berömda egyptiska konstellationerna inkluderar Orion, som var förknippad med guden Osiris, och Stora björnen, som var känd som "plogen" och var förknippad med skördesäsongen.

Egyptierna hade också sin egen zodiak, som baserades på stjärnornas positioner vid den tid på året då Nilen svämmade över. Stjärntecken bestod av 12 tecken, som vart och ett var förknippat med ett annat djur, såsom lejonet, skorpionen och flodhästen.

Astronomis roll i det antika egyptiska samhället

Astronomi spelade en avgörande roll i det forntida egyptiska samhället, och det var nära knutet till religion, mytologi och jordbruk. Egyptierna använde astronomiska observationer för att utveckla kalendrar, som användes för att bestämma de bästa tiderna för att plantera och skörda grödor. De använde också astronomi för att markera tidens gång och för att genomföra religiösa ceremonier.

Astronomi var också en viktig aspekt av egyptisk kultur och konst. Egyptierna avbildade stjärnorna och konstellationerna i sina konstverk, och de använde astronomiska motiv i sin arkitektur och design. Astronomi var också föremål för många myter och legender, som gick i arv från generation till generation.

Jämförelse med andra antika stjärnkartor

Senenmuts stjärnkarta är inte det enda bevarade exemplet på en gammal stjärnkarta. Andra exempel inkluderar de babyloniska stjärnkartorna, som går tillbaka till det andra årtusendet f.Kr., de grekiska stjärnkartorna, som går tillbaka till det femte århundradet f.Kr. Sumerisk stjärnkarta, som går tillbaka till det femte årtusendet f.Kr., och den paleolitiska stjärnkartor, som var så gamla som 40,000 år. Senenmuts stjärnkarta är dock unik i sin skildring av de egyptiska stjärnbilderna och dess koppling till egyptisk mytologi.

Tolkningar och debatter kring Senenmuts stjärnkarta

Tolkningen av Senenmuts stjärnkarta har varit föremål för mycket debatt bland forskare. Vissa hävdar att kartan användes som ett praktiskt verktyg för astronomiska observationer, medan andra menar att det i första hand var en symbolisk representation av kosmos. Vissa forskare har också föreslagit att kartan användes för astrologiska ändamål, eftersom egyptierna trodde att stjärnorna hade ett kraftfullt inflytande på mänskliga angelägenheter.

Ett annat diskussionsområde är betydelsen av de dekaner som avbildas på kartan. Vissa forskare tror att dekanerna användes som ett praktiskt verktyg för tidtagning, medan andra hävdar att dekanerna hade en djupare symbolisk betydelse och förknippades med olika gudar och mytologiska figurer.

Vem var Senenmut?

Senenmut var en allmänning som hade ett nära förhållande till den egyptiska kungafamiljen. Gravens fascinerande takdekoration (TT 353) får oss att undra vilken typ av person Senenmut var. Förutom att vara en kunglig rådgivare tror de flesta historiker att Senenmut också var en astronom. Men vilken typ av relation hade han med drottning Hatshepsut?

Senenmut föddes av läskunniga föräldrar i provinsklassen, Ramose och Hatnofer. Otroligt nog fick han nästan hundra titlar, inklusive "Steward of the God's Wife", "Great Treasurer of the Queen" och "Chief Steward of the King's daughter." Senenmut var en nära rådgivare och lojal följeslagare till drottning Hatshepsut. Han var också lärare till Hatshepsut och Thutmosis II:s enda barn, en dotter, Neferu-Re. I mer än 20 statyer visas han kramas Neferu-Re som ett litet barn.

Många tidiga egyptologer drog slutsatsen att Hatshepsuts högsta offentliga tjänsteman, förtrogna, Senenmut, måste ha varit hennes älskare också. Vissa historiker antyder också att han kan ha varit far till Neferu-Re. Det finns dock inga säkra bevis för att förhållandet mellan Hatshepsut och Senenmut var sexuellt, vilket får andra historiker att föreslå att Senenmut skaffade sig sådan makt och inflytande eftersom han var den äldre statsmannen i Hatshepsuts hov.

Historien om Senenmuts grav är relativt oklar. Fram till det 16:e året av Hatshepsut eller Thutmosis III:s regering innehade Senenmut fortfarande sina ämbeten; sedan hände något. Hans spår gick förlorade och hans ofullbordade grav (TT 353) stängdes och förstördes delvis. Hans verkliga begravningsplats är okänd.

Arvet från forntida egyptisk astronomi

Arvet från forntida egyptisk astronomi kan fortfarande ses idag i vår moderna förståelse av kosmos. Egyptierna var skickliga observatörer av natthimlen, och de gav viktiga bidrag till vår förståelse av stjärnornas och planeternas rörelser. De utvecklade också sofistikerade kalendrar och använde astronomiska observationer för att markera tidens gång.

Egyptierna var också pionjärer inom utvecklingen av matematik och geometri, som var avgörande för deras astronomiska observationer. De använde sina kunskaper om matematik och geometri för att utveckla sofistikerade instrument för att mäta vinklar och avstånd, som användes för astronomiska observationer.

Moderna tillämpningar av forntida egyptisk astronomi

Studiet av forntida egyptisk astronomi har viktiga tillämpningar inom modern astronomi och kosmologi. Egypternas skickliga observationer av natthimlen ger värdefulla insikter om stjärnornas och planeternas rörelser. Deras kalendrar och tidtagningsmetoder har också använts som grund för moderna kalendrar.

Studiet av forntida egyptisk astronomi har också en viktig kulturell och historisk betydelse. Egyptierna var pionjärer inom utvecklingen av astronomi och matematik, och deras prestationer fortsätter att inspirera och fascinera både forskare och allmänheten.

Slutsats: Varför den tidigaste kända stjärnkartan spelar roll

Sammanfattningsvis är Senenmuts stjärnkarta en unik och värdefull artefakt som ger värdefulla insikter i det forntida Egyptens astronomi och kosmologi. Kartan är den äldsta kända avbildningen av natthimlen, och den visar de egyptiska konstellationerna och dekanerna, som var viktiga för tidtagning och religiösa syften.

Studiet av forntida egyptisk astronomi har viktiga tillämpningar inom modern astronomi och kosmologi, och det har också kulturell och historisk betydelse. Egyptierna var pionjärer inom utvecklingen av astronomi och matematik, och deras prestationer fortsätter att inspirera och fascinera både forskare och allmänheten.

Om du är intresserad av att lära dig mer om forntida egyptisk astronomi och Senenmuts stjärnkarta, finns det många resurser tillgängliga online och i tryckt form. Genom att studera framgångarna från forntida civilisationer som Egypten kan vi få en bättre förståelse för vår plats i kosmos och mänsklighetens rika kulturarv.