Krimet Bizare

Këtu, ju mund të lexoni histori të gjitha rreth vrasjeve të pazgjidhura, vdekjeve, zhdukjeve dhe rasteve të krimit jo-fiction që janë çuditërisht të çuditshme dhe rrëqethëse në të njëjtën kohë.