Njoftim për Përdorim të Drejtë

Kjo faqe në internet përmban disa materiale të mbrojtura nga e drejta e autorit, përdorimi i të cilave nuk është autorizuar në mënyrë specifike nga pronarët e të drejtave të autorit.

Ne besojmë se përdorimi jo-fitimprurës i këtyre edukimeve, njohurive të përgjithshme dhe lajmeve që lidhen me Uebin përbën një përdorim të drejtë të materialit të mbrojtur nga e drejta e autorit (siç parashikohet në seksionin 107 të Ligjit të SHBA për të Drejtën e Autorit).

Nëse dëshironi të përdorni këtë material të mbrojtur nga e drejta e autorit për qëllime që shkojnë përtej përdorimit të drejtë, duhet të merrni leje nga autoriteti aktual burimor ose nga pronari i të drejtës së autorit.