Njoftim për Përdorim të Drejtë

Kjo faqe në internet përmban disa materiale të mbrojtura nga e drejta e autorit, përdorimi i të cilave nuk është autorizuar në mënyrë specifike nga pronarët e të drejtave të autorit.

Ne besojmë se përdorimi jo-fitimprurës i këtyre arsimit, njohurive të përgjithshme dhe materialeve të lidhura me lajmet në ueb përbën një përdorimi i drejtë/trajtimi i drejtë i materialit me të drejtë autori, duke pasur parasysh në shtete dhe vende të ndryshme.

Nëse dëshironi të përdorni këtë material të mbrojtur nga e drejta e autorit për qëllime që shkojnë përtej përdorimit të drejtë, duhet të merrni leje nga autoriteti aktual burimor ose nga pronari i të drejtës së autorit.