Kushte të përgjithshme

Mysteriesrunsolved.com është një uebfaqe e bazuar në njohuri, edukim dhe lajme, dhe të gjitha përmbajtjet e treguara në këtë faqe janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Ne nuk mbajmë asnjë të drejtë autori në lidhje me përmbajtje të tilla që janë mbledhur nga burime të ndryshme publike duke përfshirë uebfaqe të ndryshme (duke marrë parasysh që janë në domenin publik), libra, revista, etj. Nëse një nga përmbajtjet tuaja shfaqet këtu pa atribuim, ju lutemi na dërgoni një email (përmendur në tonën Na kontaktoni faqe) dhe do të jepet kredit i plotë. Nëse pronari i të drejtës së autorit ka një kundërshtim për shfaqjen e ndonjë prej përmbajtjeve të tij/saj, mund të na vihet në dijeni duke na dërguar një mesazh në të njëjtin proces të përmendur më parë, dhe e njëjta përmbajtje do të hiqet menjëherë, pas verifikimit të pretendimit Me

Të gjithë artikujt dhe mediat e paraqitura në këtë faqe janë botuar në mirëbesim dhe vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm. Ne nuk japim asnjë garanci për plotësinë, besueshmërinë dhe saktësinë e këtyre përmbajtjeve. Çdo veprim që ndërmerrni mbi median ose informacionin që gjeni në faqet tona ose në faqen tonë të mediave sociale është rreptësisht në rrezikun tuaj. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje dhe/ose dëm në lidhje me përdorimin e faqeve tona të mediave sociale ose uebfaqes.