listat

Këtu mund të gjeni artikujt e listës së kuruar bazuar në gjëra të ndryshme interesante.


Afati kohor i historisë njerëzore: Ngjarjet kryesore që formësuan botën tonë 3

Afati kohor i historisë njerëzore: Ngjarjet kryesore që formësuan botën tonë

Afati kohor i historisë njerëzore është një përmbledhje kronologjike e ngjarjeve dhe zhvillimeve kryesore në qytetërimin njerëzor. Fillon me shfaqjen e njerëzve të hershëm dhe vazhdon nëpër qytetërime, shoqëri dhe etapa kyçe të ndryshme si shpikja e shkrimit, ngritja dhe rënia e perandorive, përparimet shkencore dhe lëvizjet e rëndësishme kulturore dhe politike.