mytológie

Bol Marco Polo počas svojej cesty koncom 13. storočia skutočne svedkom toho, ako čínske rodiny pestovali drakov? 1

Bol Marco Polo počas svojej cesty koncom 13. storočia skutočne svedkom toho, ako čínske rodiny pestovali drakov?

Každý pozná Marca Pola ako jedného z prvých a najznámejších Európanov, ktorí v stredoveku cestovali do Ázie. Menej ľudí však vie, že po tom, čo žil 17 rokov v Číne okolo roku 1271 nášho letopočtu, sa vrátil so správami o rodinách, ktoré chovali drakov, zapriahli ich do vozov na prehliadky, cvičili ich a mali s nimi duchovné spojenie.