prechádzanie Tag

Sprisahanie

60 príspevkov
Bermeja (zakrúžkovaná červenou farbou) na mape z roku 1779. © Carte du Mexique et de la Nouvelle Espagne: contenant la partie australe de l'Amérique Septentle (LOC)

Čo sa stalo s ostrovom Bermeja?

Tento malý kúsok zeme v Mexickom zálive teraz zmizol bez stopy. Teórie toho, čo sa stalo s ostrovom, siahajú od toho, že bol vystavený posunom dna oceánov alebo stúpajúcej hladine vody, až po jeho zničenie zo strany USA, aby získali práva na ťažbu ropy. Tiež možno nikdy neexistovalo.