Astronómia

Civilizácia typu V

Civilizácia typu V: Civilizácia skutočných bohov!

Civilizácia typu V by bola dostatočne vyspelá na to, aby unikla zo svojho pôvodného vesmíru a preskúmala multivesmír. Takáto civilizácia by zvládla technológiu do bodu, v ktorom by mohla simulovať alebo postaviť vlastný vesmír.