Vyhlásenie o čestnom použití

Táto webová stránka obsahuje niektoré materiály chránené autorskými právami, ktorých použitie nebolo výslovne povolené vlastníkmi autorských práv.

Veríme, že neziskové využitie týchto vzdelávacích, všeobecných vedomostí a noviniek na webe predstavuje a čestné použitie/čestné zaobchádzanie s materiálom chráneným autorskými právamiv rôznych štátoch a krajinách.

Ak chcete tento materiál chránený autorskými právami použiť na účely, ktoré presahujú rámec čestného použitia, musíte získať povolenie od skutočného orgánu zdroja alebo od vlastníka autorských práv.