Vyhlásenie o čestnom použití

Táto webová stránka obsahuje niektoré materiály chránené autorskými právami, ktorých použitie nebolo výslovne povolené vlastníkmi autorských práv.

Veríme, že neziskové použitie tohto vzdelávania, všeobecných poznatkov a správ súvisiacich s webom predstavuje spravodlivé použitie materiálu chráneného autorskými právami (ako je stanovené v časti 107 amerického autorského zákona).

Ak chcete tento materiál chránený autorskými právami použiť na účely, ktoré presahujú rámec čestného použitia, musíte získať povolenie od skutočného orgánu zdroja alebo od vlastníka autorských práv.