dementi

MRU MEDIA (Mysteriesrunsolved.Com) je znalostná, vzdelávacia a spravodajská webová stránka a všetok obsah zobrazený na tejto stránke je majetkom ich príslušných vlastníkov. Nie sme vlastníkmi autorských práv na taký obsah, ktorý bol zhromaždený z rôznych verejných zdrojov vrátane rôznych webových stránok (považujeme ich za verejné), kníh, časopisov atď. Ak je tu uvedený jeden z vašich obsahov bez uvedenia zdroja, pošlite nám e-mail (uvedené v našom Kontaktuj nás stránka) a bude poskytnutý celý kredit. Ak má vlastník autorských práv námietku voči zobrazeniu akéhokoľvek svojho obsahu, uvedie to may byť upozornení zaslaním správy v rovnakom procese, ako je uvedené vyššie, a rovnaký obsah bude odstránený ihneď po overení nároku.

Všetky články a médiá zobrazené na tomto serveri sú publikované v dobrej viere a slúžia iba na všeobecné informačné účely. Neručíme za úplnosť, spoľahlivosť a presnosť tohto obsahu. Akékoľvek kroky, ktoré podniknete v súvislosti s médiami alebo informáciami, ktoré nájdete na našich stránkach sociálnych médií alebo na našich webových stránkach, sú výlučne na vaše vlastné riziko. Nebudeme zodpovední za žiadne straty a / alebo škody v súvislosti s používaním našich stránok alebo webových stránok sociálnych médií.