Avis Lee

444 príspevkov
Avis Lee je vydavateľským editorom v MRU Media. Je spisovateľom a nezávislým výskumníkom, ktorého záujmy pokrývajú rôzne témy. Medzi jeho oblasti záujmu patrí klasická podivná história, prelomový vedecký výskum, kultúrne štúdie, skutočné zločiny, nevysvetlené javy a paranormálne udalosti. Okrem písania je Avis samouk webový dizajnér a editor videa, ktorý má nekonečnú náklonnosť k vytváraniu kvalitného obsahu.