Aqrabuamelu – záhadní škorpióni z Babylonu

Divoký bojovník s ľudským telom a chvostom škorpióna, ktorý stráži bránu do podsvetia.

Hybrid škorpióna a človeka, tiež známy ako Aqrabuamelu alebo Girtablilu, je fascinujúce stvorenie, ktoré možno nájsť v mytológii starovekého Blízkeho východu. Tento tvor bol predmetom mnohých debát a teórií, keďže jeho pôvod a symbolika sú stále nejasné. V tomto článku dekódujeme záhadu Aqrabuamelu, preskúmame jeho pôvod, kultúrny význam, symboliku a teórie, ktoré boli navrhnuté na vysvetlenie jeho existencie.

Aqrabuamelu – záhadní škorpióni muži z Babylonu 1
Digitálna ilustrácia Aqrabuamelu – škorpiónových mužov. © Staroveký

Aqrabuamelu – škorpióni Babylonu

Aqrabuamelu – záhadní škorpióni muži z Babylonu 2
Kresba asýrskej hĺbkotlače zobrazujúca mužov škorpióna. © Wikimedia Commons

Aqrabuamelu je tvor, ktorý má telo človeka a chvost škorpióna. Predpokladá sa, že pochádza zo starovekej Mezopotámie, ktorá je dnes súčasným Irakom. Názov Aqrabuamelu je odvodený od slov „aqrabu“, čo znamená škorpión, a „amelu“, čo znamená človek. Tvor je často zobrazovaný ako divoký bojovník a hovorí sa, že má schopnosť chrániť brány podsvetia.

Pôvod Aqrabuamelu a jeho význam v mytológii

Pôvod Aqrabuamelu je stále nejasný, ale predpokladá sa, že pochádza zo starovekej Mezopotámie. Tvor je často spájaný s bohom Ninurtom, ktorý je bohom vojny a poľnohospodárstva. V niektorých mýtoch sa o Aqrabuamelu hovorí, že je potomkom Ninurta a bohyne škorpióna.

Aqrabuamelu – záhadní škorpióni muži z Babylonu 3
Asýrsky kamenný reliéf z chrámu Ninurta v Kalhu, ktorý ukazuje boha s jeho bleskami prenasledujúceho Anzû, ktorý ukradol Tabuľku osudov z Enlilovej svätyne. © Austen Henry Layard Monuments of Ninive, 2. séria, 1853 / Wikimedia Commons

V iných mýtoch sa o Aqrabuamelu hovorí, že je výtvorom boha Enkiho, ktorý je bohom múdrosti a vody. Aqrabuamelu má schopnosť chrániť brány podsvetia. V niektorých iných mýtoch sa o Aqrabuamelu hovorí aj ako o strážcovi slnečného boha Šamaša alebo ochrancovi kráľa.

Babylonský epos o stvorení hovorí, že Tiamat najprv stvorila Aqrabuamelu, aby viedla vojnu proti mladším bohom za zradu jej druha Apzua. Apzu je praveké more pod prázdnym priestorom podsvetia (Kur) a Zeme (Ma) nad ním.

Škorpióni – strážcovia vchodu do Kurnugi

V Epose o Gilgamešovi boli škorpióni, ktorých úlohou bolo strážiť brány boha Slnka Šamaša v horách Mashu. Brány boli vstupom do Kurnugi, čo bola krajina temnoty. Tieto stvorenia otvorili Shamashovi brány, keď každý deň vychádzal von, a zatvorili ich, keď sa v noci vrátil do podsvetia.

Aqrabuamelu – záhadní škorpióni muži z Babylonu 4
Aqrabuamelu: Babylonskí škorpióni muži. V Epose o Gilgamešovi počujeme, že ich „pohľad je smrť“. © Leonard William King (1915) / Public Domain

Mali schopnosť vidieť za horizont a varovať cestujúcich pred hroziacimi nebezpečenstvami. Podľa akkadských mýtov mali Aqrabuamelu hlavy, ktoré siahali do neba a ich pohľad mohol spôsobiť bolestivú smrť. Artefakty odkryté v okresoch Jiroft a Kahnuj v provincii Kerman v Iráne odhalili, že muži škorpióna tiež hrali zásadnú úlohu v Jiroftovej mytológii.

Škorpióni v mýtoch Aztékov

Aztécke legendy tiež hovoria o podobných škorpiónoch známych ako Tzitzimime. Verilo sa, že tieto bytosti sú porazenými bohmi, ktorí zničili posvätný háj ovocných stromov a boli zvrhnutí z neba. Tzitzimime boli spájané s hviezdami, najmä s tými, ktoré boli viditeľné počas zatmenia Slnka, a boli zobrazované ako kostrové ženy v sukniach s lebkami a prekríženými hnátmi.

Aqrabuamelu – záhadní škorpióni muži z Babylonu 5
Vľavo: Vyobrazenie Tzitzimitla z Codexu Magliabechiano. Vpravo: Zobrazenie Itzpapalotl, kráľovnej Tzitzimimeh, z Codexu Borgia. © Wikimedia Commons

V postconquest ére boli často označovaní ako „démoni“ alebo „diabli“. Vodcom Tzitzimimeh bola bohyňa Itzpapalotl, ktorá bola vládkyňou Tamoanchanu, raja, kde Tzitzimimeh sídlil. Tzitzimimeh hrali v aztéckom náboženstve dvojitú úlohu, chránili ľudstvo a zároveň predstavovali potenciálnu hrozbu.

Zobrazenie Aqrabuamelu v umení

Aqrabuamelu je v umení často zobrazovaný ako divoký bojovník s ľudským telom a chvostom škorpióna. Často sa zobrazuje, ako drží zbraň, ako je meč alebo luk a šíp. Tvor je tiež niekedy zobrazený v brnení a prilbe. Na niektorých zobrazeniach je Aqrabuamelu zobrazený s krídlami, čo môže symbolizovať jeho schopnosť lietať.

Symbolika kríženca škorpióna a človeka

O symbolike kríženca škorpióna a človeka sa vedú diskusie, ale verí sa, že predstavuje dualitu ľudskej povahy. Tvor má ľudské telo, ktoré predstavuje racionálny a civilizovaný aspekt ľudstva. Chvost škorpióna predstavuje divoký a neskrotný aspekt ľudstva. Hybrid škorpión-človek môže tiež symbolizovať rovnováhu medzi dobrom a zlom.

Kultúrny význam Aqrabuamelu

Aqrabuamelu zohral významnú úlohu v kultúre starovekého Blízkeho východu. Tvor je zobrazovaný v umení a literatúre už tisíce rokov. Verí sa, že bol symbolom ochrany a sily. Na druhej strane bol Aqrabuamelu spájaný aj s bohom Ninurtom, ktorý bol dôležitým božstvom na starovekom Blízkom východe.

Teórie a vysvetlenia existencie Aqrabuamelu

Existuje mnoho teórií a vysvetlení existencie Aqrabuamelu. Niektorí vedci sa domnievajú, že toto stvorenie bolo výplodom fantázie starovekých ľudí z Blízkeho východu. Iní veria, že Aqrabuamelu mohol byť založený na skutočnom tvorovi, ktorý sa našiel v regióne. Iní však veria, že Aqrabuamelu mohol byť symbolom duality ľudskej povahy, ako už bolo povedané.

Aqrabuamelu v modernej kultúre

Aqrabuamelu naďalej zachytáva predstavivosť ľudí v modernej dobe. Tvor bol námetom mnohých kníh, filmov a videohier. Na niektorých moderných zobrazeniach je Aqrabuamelu zobrazený ako divoký bojovník, ktorý bojuje proti zlým silám. Na iných zobrazeniach je tvor zobrazený ako ochranca slabých a zraniteľných.

Záver: trvalá príťažlivosť hybridu škorpión-človek

Aqrabuamelu, hybrid škorpióna a človeka, je fascinujúce stvorenie, ktoré uchvacuje predstavivosť ľudí už tisíce rokov. Jeho pôvod a symbolika sú stále nejasné, ale verí sa, že predstavuje dualitu ľudskej povahy. Tento tvor zohral významnú úlohu v kultúre starovekého Blízkeho východu a naďalej inšpiroval ľudí v modernej dobe. Či už je Aqrabuamelu výplodom fantázie alebo je založený na skutočnom stvorení, zostáva trvalým symbolom sily a ochrany.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o fascinujúcich tvoroch starovekej mytológie, pozrite si naše ďalšie články na túto tému. A ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, pokojne ich zanechajte nižšie.