බ්රවුස් ටැග්

පුනරුත්පත්තිය

4 තනතුරු
පොලොක් නිවුන් දරුවන්

පුනරුත්පත්තිය: පොලොක් නිවුන් දරුවන්ගේ ඇදහිය නොහැකි තරම් අමුතු සිද්ධිය

පොලොක් නිවුන් නඩුව නොවිසඳුන රහසක් වන අතර ඔබ විශ්වාස නොකළත් ඔබේ මනස කම්පාවට පත් කරයි ...
තම අතීත මිනීමරුවා හඳුනාගත් 3 හැවිරිදි Druze පිරිමි ළමයෙකුගේ අමුතු කතාව! 1

තම අතීත මිනීමරුවා හඳුනාගත් 3 හැවිරිදි Druze පිරිමි ළමයෙකුගේ අමුතු කතාව!

1960 දශකයේ අග භාගයේදී සිරියාවේ ගොලාන් හයිට්ස් ප්‍රදේශයේ 3 හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙක් හදිසියේම අවධානයට ලක් විය ...
බොරිස් කිප්‍රියානොවිච් - අඟහරු ග්‍රහයා යැයි පැවසූ රුසියානු පිරිමි ළමයා! 2

බොරිස් කිප්‍රියානොවිච් - අඟහරු ග්‍රහයා යැයි පැවසූ රුසියානු පිරිමි ළමයා!

බොරිස් කිප්‍රියානොවිච්, මානව ඉතිහාසයේ සියලු සාම්ප්‍රදායික න්‍යායන් වැරදි බව ඔප්පු කරමින් පර්යේෂකයන් විස්මයට පත් කළ දක්ෂ රුසියානු පිරිමි ළමයා ...
පිෂ්ඨය හිස් කබල සහ තරු දරුවන්: ඔවුන් කවුද? 3

පිෂ්ඨය හිස් කබල සහ තරු දරුවන්: ඔවුන් කවුද?

"පිෂ්ඨය හිස් කබල" 1920 අමුතු පෙනුමක් ඇති පෞරාණික හිස් කබල XNUMX දී සොයා ගැනීමෙන් පර්යේෂකයන් පුදුමයට පත් කර ඇත. සමහරු විශ්වාස කරති ...