බ්රවුස් ටැග්

නැතිවූ නිධන්

5 තනතුරු
රන් නගරය: අහිමි වූ පයිටිටි නගරය වඩාත්ම ලාභදායී historicalතිහාසික සොයා ගැනීම 1 විය හැකිය

රත්තරන් නගරය: අහිමි වූ පයිටිටි නගරය ඉතාමත් historicalතිහාසික සොයා ගැනීම විය හැකිය

කොහේ හෝ නැති වූ රත්තරන් වලින් පිරුණු නගරයක් වන එල් ඩොරඩෝගේ කතාව බොහෝ අය අසා ඇත ...
අහිමි වූ ප්‍රසිද්ධ ඉතිහාසයේ ලැයිස්තුවක්: මානව ඉතිහාසයෙන් 97% ක් අද නැති වී ඇත්තේ කෙසේද? 3

අහිමි වූ ප්‍රසිද්ධ ඉතිහාසයේ ලැයිස්තුවක්: මානව ඉතිහාසයෙන් 97% ක් අද නැති වී ඇත්තේ කෙසේද?

පුරාවිද්‍යාඥයින් සහ නිධන් සොයන්නන් ආශ්වාදයට පත් කරමින් ඉතිහාසය පුරාම බොහෝ වැදගත් ස්ථාන, වස්තූන්, සංස්කෘතීන් සහ කණ්ඩායම් අහිමි වී ඇත ...
ඇරිසෝනා හි මිථ්‍යා විශ්වාස කඳු සහ නැතිවූ ලන්දේසි ජාතිකයාගේ රන් පතල 4

ඇරිසෝනා හි මිථ්‍යා විශ්වාස කඳු සහ නැතිවූ ලන්දේසි ජාතිකයාගේ රන් පතල

ඇරිසෝනා හි ෆීනික්ස් හි නැගෙනහිර දෙසින් පිහිටි මිථ්‍යා විශ්වාස කඳු, ස්වාභාවික සුන්දරත්වයෙන් යුත් කඳු වැටියක් ...
"රහස: නිධන් හෑරීම" - සොයා නොගත් සැඟවුන නිධන් පොත 6

"රහස: නිධන් හෑරීම" - සොයා නොගත් සැඟවුන නිධන් පොත

1982 දී බයිරන් ප්‍රීස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද "රහස: නිධන් දඩයම" නම් වූ අභිරහස් පොතක් එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි ...