වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

Mysteriesrunsolved.com දැනුම, අධ්‍යාපනය සහ ප්‍රවෘත්ති පදනම් කරගත් වෙබ් අඩවියක් වන අතර මෙම වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් ඒවායේ අයිතිකරුවන් සතු වේ. විවිධ වෙබ් අඩවි ඇතුළු විවිධ වෙබ් අඩවි වලින් එකතු කර ඇති එවැනි අන්තර්ගතයන් පිළිබඳ කිසිදු ප්‍රකාශන හිමිකමක් අප සතුව නොමැත (පොදු වසමෙහි සිටීම ගැන සලකා බලමින්), පොත්, සඟරා, ආදිය. (අපේ ගැන සඳහන් කර ඇත අප අමතන්න පිටුව) සහ සම්පූර්ණ ගෞරවය දෙනු ලැබේ. ඔහුගේ/ඇයගේ ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ප්‍රකාශන හිමිකරුට විරෝධයක් තිබේ නම්, කලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම අප වෙත පණිවිඩයක් එවීමෙන් එය අපේ අවධානයට යොමු කළ හැකි අතර, හිමිකම් පෑම තහවුරු කිරීමෙන් පසු එම අන්තර්ගතය වහාම ඉවත් කෙරේ. .

මෙම වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන සියලුම ලිපි සහ මාධ්‍ය හොඳ විශ්වාසයකින් සහ සාමාන්‍ය තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. මෙම අන්තර්ගතයේ සම්පූර්ණත්වය, විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය පිළිබඳව අපි කිසිදු වගකීමක් ලබා නොදෙමු. අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හෝ වෙබ් අඩවි වල ඔබ දකින මාධ්‍ය හෝ තොරතුරු පිළිබඳව ඔබ ගන්නා ඕනෑම ක්‍රියාවක් දැඩි ලෙස ඔබේම අවදානමක පවතී. අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හෝ වෙබ් අඩවිය භාවිතය සම්බන්ධව සිදුවන අලාභ හා/හෝ හානි සඳහා අපි වගකිව යුතු නොවේ.