නියැන්ඩර්තාල්වරු කුසලාන දිගටම දඩයම් කළාද?

ස්පාඤ්ඤයේ Cueva Des-Cubierta හි තුන්වන මට්ටමේ තිබී වසර 40,000 ක් පැරණි සත්ව අස්ථි සොයාගෙන ඇත.
නියැන්ඩර්තාල්වරු කුසලාන දිගටම දඩයම් කළාද? 1

අ ව Phys.org ස්පාඤ්ඤයේ Cueva Des-Cubierta හි තුන්වන මට්ටමේ වසර 40,000 ක් පැරණි සත්ව අස්ථි විශාල ප්‍රමාණයක් මැඩ්රිඩ්හි ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා හා පාෂාණ විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ Enrique Baquedano සහ ඔහුගේ සගයන් විසින් සොයාගෙන ඇත.

නියැන්ඩර්තාල්වරු කුසලාන දිගටම දඩයම් කළාද? 2
3 මට්ටමේ සිට Steppe bison cranium. © Credit: Nature Human Behavior (2023). DOI: 10.1038/s41562-022-01503-7

Nature Human Behavior සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඔවුන්ගේ පත්‍රිකාවේ, කණ්ඩායම හිස් කබල සොයාගත් ස්ථානය, ඒවායේ තත්වය සහ හිස් කබල ගුහාවේ තැබුවේ ඇයිද යන්න පිළිබඳ න්‍යායන් විස්තර කරයි.

ස්පාඤ්ඤයේ මැඩ්රිඩ් ප්‍රදේශයේ පිහිටි Cueva Des-Cubierta ගුහාව ප්‍රථම වරට සොයාගනු ලැබුවේ 1978 දීය. එතැන් පටන් නියැන්ඩර්තාල් දරුවෙකුගේ නටබුන් සහ නියැන්ඩර්තාල්වරුන් විසින් සාදන ලද මෙවලම් බහු මට්ටමේ ගුහාවෙන් සොයාගෙන ඇත. අලුතින් සොයාගත් අස්ථිවලට සතුන්ගේ ශරීරයෙන් පරිස්සමෙන් ඉවත් කර මෙවලම් සහ සමහර විට ගින්නෙන් වෙනස් කරන ලද විශාල ශාකභක්ෂක හිස් කබල් එකතුවක් ඇතුළත් වන බව Baquedano පැවසීය.

නියැන්ඩර්තාල්වරු කුසලාන දිගටම දඩයම් කළාද? 3
Aurochs cranium යටතේ Gneiss anvil. © ණය: Nature Human Behavior (2023). DOI: 10.1038/s41562-022-01503-7

බොහෝ හිස් කබල අයත් වූයේ අං ඇති බයිසන් හෝ අරෝච් ය; අං සහිත පිරිමි මුවන්; සහ රයිනෝසිරස් දෙකක්. පර්යේෂකයන් සඳහන් කළේ හිස් කබලෙන් කුඩා ආහාර සපයනු ඇති බවත්, දඩයම් කුසලාන ලෙස ඉතිරි කර ගැනීමට හෝ නොදන්නා අරමුණක් ඉටු කළ හැකි බවත්ය.


මෙම පර්යේෂණය පිළිබඳ මුල් විද්වත් ලිපිය කියවන්න ස්වභාවය මානව හැසිරීම.

පෙර ලිපිය
වයිකින්ග්වරු බ්‍රිතාන්‍යයට සතුන් ගෙන ආ බවට පළමු ස්ථිර විද්‍යාත්මක සාක්ෂි 4

වයිකිංවරු බ්‍රිතාන්‍යයට සතුන් ගෙන ආ බවට පළමු ස්ථිර විද්‍යාත්මක සාක්ෂිය

ඊළඟ ලිපි
පුරාවිද්‍යාඥයින් වසර 42,000ක් පැරණි අමුතු ලිවීමේ ක්‍රමයක් සොයා ගනී! 5

පුරාවිද්‍යාඥයින් වසර 42,000ක් පැරණි අමුතු ලිවීමේ ක්‍රමයක් සොයා ගනී!