ඉතිහාසය

කාල මීදුම තුළ අතරමං වූ: මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පැරණි සාඕ ශිෂ්ටාචාරය 4

තහනම් පුරාවිද්‍යාව: ගුවන් යානා පාලක පැනලයකට සමාන අද්භූත ඊජිප්තු ටැබ්ලට් එක

කාල මීදුම තුළ අතරමං වූ: මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පැරණි සාඕ ශිෂ්ටාචාරය 5

ගිලුණු පව්ලොපෙට්රි නගරය හෝ ඇට්ලන්ටිස්: වසර 5,000 ක් පැරණි නගරය ග්‍රීසියේදී සොයා ගන්නා ලදී

නවතම ඒවා