ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਨੋਆਨ ਧੁਰੇ - ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਇੱਕ ਮਿਨੋਆਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੋਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਨੋਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੋਹਰੇ ਧੁਰੇ। ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: Woodlandbard.com
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਨੋਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੋਹਰੇ ਧੁਰੇ। ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: Woodlandbard.com

ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਨੋਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੋਹਰੇ ਧੁਰੇ। ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: Woodlandbard.com
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਨੋਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੋਹਰੇ ਧੁਰੇ। © ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: Woodlandbard.com

ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਸਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਨੋਆਨ ਧੁਰੇ - ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ? 1
Minoan Labrys: ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮਿਨੋਆਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿਨੋਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕ੍ਰੀਟ ਉੱਤੇ ਨੋਸੋਸ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਬਲ-ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਨੋਆਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਨੋਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਹਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਨੋਆਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੋਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। © ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼

ਹੇਰਾਕਲੀਓਨ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਸੋਸ, ਫੈਸਟੋਸ, ਗੋਰਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਨੀਰੌ ਵਿਖੇ "ਮਿਨੋਆਨ ਮੇਗਰੋਨ" ਵਿਖੇ ਖੋਜੇ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

The ਮਿਨੋਆਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ, ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਡਬਲ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ - "ਲੈਬਰਿਜ਼"।

ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਨੋਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਕਾਰ। ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਸੌਬਰ
ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਨੋਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਕਾਰ। © ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਸੌਬਰ

ਲੈਬਰੀਸ ਇੱਕ ਸਮਮਿਤੀ ਡਬਲ-ਬਿਟਿਡ ਕੁਹਾੜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਮਿਨੋਆਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਮ ਪੱਥਰਾਂ, ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉੱਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਮ, ਆਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ?

ਮਿਨੋਆਨ ਸਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸੀ।
ਕੰਧ ਕਲਾ: ਮਿਨੋਆਨ ਸਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸੀ। © ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੱਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ "ਡਬਲ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਘਰ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਬਲ-ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਿਨੋਆਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਸੋਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ।

ਦੋਹਰੇ ਧੁਰੇ ਦੂਜੇ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪੈਲੇਸ ਪੀਰੀਅਡ (1700 – 1300 ਈ.ਪੂ.) ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੁਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਤ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਨੈਕਰੋਪੋਲਿਸ 2 ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਮੀ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਮੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇਕਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਅਗਲੇ ਲੇਖ
ਟੂਨੇਲ ਵਿਲਕੀ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਫਲਿੰਟ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਮੋ ਹੀਲਡੇਲਬਰਗੇਨਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪੋਲਿਸ਼ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ 500,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਮਿਨਿਡ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ