ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ

ਚੈਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

ਚੈਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਨ।

ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸੰਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਕਾਰਬੋਰੋ © ਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ।

ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰੀ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਸੋਲਿਥਿਕ, ਜਾਂ 'ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ' ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੀਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਟ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।

ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਏਂਟਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਐਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ © ਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਨਿਕ ਓਵਰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਲੀਥਿਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਹੱਡੀਆਂ, ਆਂਟੀਲਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹਿਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ, ਛੋਟੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਪੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਟਲਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਸੋਲਿਥਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਇਕੱਠੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ।
ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਇਕੱਠੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ। © ਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਐਮੀ ਗ੍ਰੇ ਜੋਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: “ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੈਟਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ।

“ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ।"

ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੀਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸੀ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਇਕੱਠੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ।
ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਇਕੱਠੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ। © ਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

"ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ," ਡਾ. ਬੈਰੀ ਟੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.


ਇਹ ਲੇਖ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਸਲੀ ਲੇਖ.

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ
ਯੂਕੇ 2,000 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਦੁਰਲੱਭ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਦੁਰਲੱਭ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਅਗਲੇ ਲੇਖ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਾਲਯੋਟ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰਹੱਸ 2

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਾਲਯੋਟ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰਹੱਸ